Σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο των μετοχών της Νίκας που δεν ελέγχει προχωρά η Cryred Investments και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα έναντι 1,24 ευρώ ανά μετοχή.

 

H δημόσια πρόταση αφορά σε 2.632.919 μετοχές ή το 4,95% της εταιρείας, ενώ στη συνέχεια θα ασκηθεί το δικαίωμα squeeze out όσων δεν αποδεχτούν τη δημόσια προσφορά με στόχο την έξοδο της εταιρίας από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου.