Η Allwyn Entertainment (το brand που χρησιμοποιεί πλέον η τσεχική SAZKA) ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Yeonama Holdings Co. Limited (συμφερόντων Δημήτρη Μελισσανίδη) για την αγορά της υπόλοιπης μειοψηφικής συμμετοχής της στη SAZKA Delta AIF Variable Investment Company Ltd, εταιρική οντότητα μέσω της οποίας η Allwyn κατέχει μέρος της συμμετοχής της στον ΟΠAΠ, έναντι τιμήματος 327,4 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, τα οικονομικά συμφέροντα της Allwyn (σ.σ. η συμμετοχή σε μερίσματα κτλ) στον ΟΠΑΠ θα αυξηθεί από 41,2% σε 48,1%.

Λαμβάνοντας υπόψη τον καθαρό δανεισμό και το κεφάλαιο κίνησης της SAZKA Delta, η συναλλαγή συνεπάγεται premium άνω του 10% επί της τρέχουσας τιμής του ΟΠAΠ. Η κίνηση, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, θα χρηματοδοτηθεί με μετρητά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συγκεντρώθηκαν από την πρόσφατη έκδοση ομολόγου 600 εκατ. ευρώ.

Ο Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn λέει: «Η απόκτηση της υπόλοιπης μειοψηφικής συμμετοχής στη SAZKA Delta είναι ένα σημαντικό βήμα για την Allwyn και συνεχίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για αύξηση των μεριδίων στις εταιρείες που λειτουργούμε. Αυτή η συναλλαγή ολοκληρώνει μια σειρά συναλλαγών μέσω των οποίων εξαγοράσαμε τα συμφέροντα άλλων μετόχων της SAZKA Delta τα τελευταία τρία χρόνια. Μαζί με την επιλογή μας να μετατρέψουμε το μέρισμα που εισπράττουμε από τον ΟΠΑΠ σε μετοχές, αυξήσαμε τη συμμετοχή μας στον ΟΠAΠ από 23,7% το 2018 σε 48,1% σήμερα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τις πρόσφατες επιδόσεις του ΟΠAΠ και είμαστε ενθουσιασμένοι με τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη».