Ισχυρές επιδόσεις την περσινή χρονιά, με αύξηση 6% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) και αύξηση 17% των ελεύθερων ταμειακών ροών κατέγραψε ο ´Όμιλος του ΟΤΕ. Στο δ´ τρίμηνο, πέτυχε περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα, με αύξηση εσόδων κατά 4,5% και προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 7,2%.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου το 2022, η προτεινόμενη αμοιβή στους μετόχους θα ανέλθει σε 500 εκατ. Ευρώ αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2021 και θα επιμεριστεί ισόποσα σε μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών.

Αναλυτικότερα, το Δ' τρίμηνο του 2021, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 5,0% και διαμορφώθηκαν σε 891,5 εκατ. ευρώ. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,4% σε 331,8 εκατ. Ευρώ οδηγώντας σε ένα περιθώριο 37,2% λόγω των θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 143,0 εκατ. Ευρώ υψηλότερα κατά 94,0 εκατ. Ευρώ σε σχέση με το Δ' τρίμηνο του 2020.

Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,5%, στα 812,5 εκατ. Ευρώ Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 7,2%, στα 321,4 εκατ. ευρώ  και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 39,6%, υψηλότερο κατά 100 μονάδες βάσης. Ο ΟΤΕ, για ακόμη ένα τρίμηνο, προσέλκυσε νέους συνδρομητές υπηρεσιών οπτικών ινών, με τις καθαρές νέες συνδέσεις να ανέρχονται στις 49 χιλιάδες, και το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1.149 χιλιάδες. Η συνδρομητική βάση πελατών FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 13 χιλιάδες στο τρίμηνο, και αναμένεται να αυξάνεται σταθερά καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2021, οι συνδρομητές τηλεόρασης ήταν 624 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 8,5% σε ετήσια βάση, χάρη στη νέα πλατφόρμα Over Τhe Τop (OTT) του ΟΤΕ και το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο. Οι πελάτες κινητής ήταν 7,1 εκατ., αυξημένοι κατά 2,0% σε σχέση με το τέλος του 2020. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής σημείωσαν αύξηση 2,1%. Τόσο τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου όσο και καρτοκινητής αυξήθηκαν στο τρίμηνο, χάρη στις ενέργειες για την προώθηση της χρήσης δεδομένων και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής αυξήθηκαν κατά 60% το 2021, αγγίζοντας το 82% των προ-πανδημίας εσόδων του 2019.
Στη Ρουμανία, στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της αυτόνομης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 82,8 εκατ. Ευρώ μειωμένα κατά 1,8% στο τρίμηνο, βελτιωμένα ωστόσο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Με ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο, κλείνουμε δυναμικά μια πολύ σημαντική χρονιά, κατά την οποία πετύχαμε αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων μας και, κυρίως, της λειτουργικής μας κερδοφορίας. Στην Ελλάδα, τα έσοδα σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητές μας αυξήθηκαν σημαντικά. Αυτό αντανακλά την ισχυρή ανταγωνιστική θέση που έχουμε δημιουργήσει, επενδύοντας συνεχώς κατά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, για να διασφαλίσουμε την άριστη εμπειρία των πελατών μας και την αποτελεσματικότητα των δικτύων μας. Στη Ρουμανία, οι δραστηριότητές μας, αποκλειστικά πλέον στην κινητή, σταθεροποιούνται. Θέτουμε τις βάσεις για σταθερά ισχυρές επιδόσεις και τα επόμενα χρόνια. Επιταχύνουμε δυναμικά την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, επεκτείνουμε το δίκτυο 5G με γρήγορους ρυθμούς, ενισχύουμε τις εμπορικές μας δραστηριότητες και βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα. Επικεντρώνουμε τις δυνάμεις μας σε αυτούς τους τομείς γιατί είναι καθοριστικοί τόσο για το δικό μας μέλλον, όσο και για την ανάπτυξη των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε.»

Και πρόσθεσε: «Η αναθεωρημένη πολιτική αμοιβών των μετόχων του ΟΤΕ παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες, τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η συνολική αμοιβή των μετόχων μας για το 2022 είναι αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2021.»