Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής επαγγελματικής ψύξης στη Ρωσία μέσω της θυγατρικής της εταιρείας, Frigoglass Eurasia LCC, εξέδωσε η Frigoglass.

 

Όπως σημειώνεται, «οι αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας αποτελούν το 14,5% και το 2,4% των πωλήσεων του ομίλου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα μη ελεγμένα στοιχεία του 2021. Η θυγατρική της Frigoglass στη Ρωσία, είχε επίσης σημαντικές εξαγωγές (ετοίμων και ημιετοίμων προϊόντων) σε άλλες χώρες και σε θυγατρικές του Ομίλου το 2021, καθώς λειτουργεί ως κύρια μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη μετά το περιστατικό πυρκαγιάς στο εργοστάσιό μας στη Ρουμανία τον Ιούνιο του 2021. Περαιτέρω, η θυγατρική στη Ρωσία αποτελεί το 20% του ενεργητικού του ομίλου για το 2021. Αγοράζουμε πρώτες ύλες στη Ρωσία, οι οποίες καταναλώνονται από την θυγατρική μας και αντιπροσωπεύουν το 23% των συνολικών αγορών του κλάδου επαγγελματικής ψύξης το 2021». 

Η Frigoglass, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση «εργάζεται ώστε να εκτιμήσει τον αντίκτυπο των κυρώσεων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ στη θυγατρική της και στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης. Επί του παρόντος, έχουμε αντιμετωπίσει περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις των προϊόντων και την εισαγωγή πρώτων υλών, ενώ εξετάζουμε και καταρτίζουμε πλάνα για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και να αναπτύσσουμε πλάνα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πιθανής επιβολής νέων περιορισμών. Η θυγατρική μας διατηρεί πιστωτικές γραμμές με διεθνείς και κρατικές τράπεζες στη Ρωσία. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η θυγατρική μας είχε δανεισμό ύψους 34 εκατ. ευρώ».