Ο Όμιλος Σαράντη προέβη στην σύναψη συμφωνίας για την εξαγορά της πολωνικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων οικιακής χρήσης STELLA PACK.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία Sarantis Polska, 100% θυγατρική της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Πολωνικής εταιρείας STELLA PACK.

Η εξαγορά τελεί υπό τις συνήθεις συνθήκες κλεισίματος και εκκρεμεί η έγκριση των αρχών ανταγωνισμού στις χώρες δραστηριότητας της Stella Pack.

Η STELLA PACK κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διανομή ειδών οικιακής χρήσης, με 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στις κατηγορίες συσκευασιών τροφίμων, σακουλών απορριμμάτων και εργαλείων καθαρισμού, καταγράφοντας ετήσιες πωλήσεις που ανέρχονται σε περίπου 65 εκ. ευρώ.

Η STELLA PACK συμβάλλει ενεργά στην κυκλική οικονομία, καθώς λειτουργεί μόνο με ανακυκλωμένο πλαστικό και διαθέτει γραμμή διαχωρισμού απορριμμάτων που κατασκευάζει εσωτερικά δικό της ανακυκλωμένο πλαστικό καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες παραγωγής της.

Η εξαγορά αυτή, πλήρως ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική του Ομίλου, ταιριάζει απόλυτα με το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό του, ενώ αναμένεται να ενισχύσει την ηγετική του θέση στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων, ενδυναμώνοντας το γεωγραφικό αποτύπωμά του στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται.