Στη σύσταση αυτόνομης ανώνυμης εταιρείας συμμετοχών, που εκτιμάται ότι σχετίζεται με την κατασκευή των εμπορικών κέντρων της επένδυσης στο Ελληνικό αλλά και των υφιστάμενων Malls που κατέχει η εισηγμένη, προχώρησε η Lamda Development.

Πρόκειται για την εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «Lamda Ellinikon Mall Holdings», η οποία έχει αρχικό κεφάλαιο 234 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται στα 99 χρόνια και η έδρα της είναι στο Μαρούσι, ενώ πρόεδρος/διευθύνων σύμβουλος του ΔΣ είναι ο Οδυσσέας Αθανασίου (CEO της Lamda Development).

Σκοπός της εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, «η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας για ίδιο λογαριασμό». Επίσης, «η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση εκμετάλλευση και διάθεση πάσης φύσεως ακινήτων», όπως και «η παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων, η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων». Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι η εταιρεία θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής όπως αεροδρόμια και αερομεταφορές, διακίνηση εμπορευμάτων, κέντρα αναψυχής κλπ. Θα μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες (ημεδαπής ή μη), να ιδρύει υποκαταστήματα, να «χτίζει» κοινοπραξίες, να ανεγείρει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις κ.α.

Η Επωνυμία της εταιρείας της οποίας η ημερομηνία σύστασης είναι 20/05/2022, είναι «LAMDA ELLINIKON MALLS AND COMMERCIAL PROPERTIES HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με διακριτικό τίτλο «LAMDA ELLINIKON MALLS HOLDING S.M.S.A.», σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο ΓΕΜΗ.

Αυτή η εξέλιξη έχει ενδιαφέρον καθώς η Lamda προωθεί την ανάπτυξη σημαντικών εμπορικών πόλων στο Ελληνικό (π.χ. το Vouliagmenis Mall των 350 εκατ. ευρώ, τη Marina Galleria, ενώ στον χώρο θα αναπτυχθεί το retail park της Fourlis κ.α.) στο πλαίσιο της πρώτης φάσης (5ετία) της ανάπτυξης. Παράλληλα, η Lamda προετοιμάζει, όπως είναι γνωστό, και την είσοδο της συγκεκριμένης δραστηριότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δηλαδή της δημιουργία ξεχωριστού φορέα, της Lamda Malls (The Mall, Golden Hall, Mediterranean Cosmos, στην εταιρεία συμμετέχει και η Värde Partners με 31%), που θα μπει στο ΧΑ. Πρόσφατα ο κ. Αθανασίου δήλωσε ότι ενδεχομένως η κίνηση αυτή να μη γίνει το 2022 αλλά το 2023.