Θεαματική αύξηση μεγεθών ανακοίνωσε η ναυαρχίδα του ομίλου Βαρδινογιάννη για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Στα 3,258 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της Μotor Oil, έναντι 1,886 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ τα κέρδη στο ίδιο διάστημα τριπλασιάστηκαν!

 

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA ανήλθε στα 318 εκατ. ευρώ έναντι 129 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021 ενώ τα καθαρά κέρδη στα 197 εκατ. ευρώ από 65 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Ως προς τα προσαρμοσμένα μεγέθη, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε στα 189 εκατ. ευρώ έναντι 80 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη στα 97 εκατ. ευρώ από 28 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν στα 41 εκατ. ευρώ (67 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021), ενώ το καθαρό χρέος του ομίλου έφτασε το 1,756 δισ. ευρώ έναντι 1,450 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021.

Πιο αναλυτικά οι πωλήσεις του ομίλου της ΜΟΗ ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του έτους στα 3,258 δισ. ευρώ έναντι 1,887 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021 και 3,123 δισ. ευρώ στο 4ο τρίμηνο του 2021. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 318 εκατ. ευρώ έναντι 129 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 και 82 εκατ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2021.

Η Διοίκηση της εταιρίας, προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2021 ποσού 99.704.682 ευρώ (ή ποσού 0,90 ευρώ ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2021 ποσό 22.156.596 ευρώ (ή ποσό 0,20 ευρώ ανά μετοχή) από τον Νοέμβριο του 2021, ενώ το υπόλοιπο 0,70 ευρώ ανά μετοχή θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2022.