Οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2023 του Τιτάνα, ανήλθαν σε 1.229 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,7%, χάρη στα ισχυρά επίπεδα εγχώριας ζήτησης σε όλο το εύρος των βασικών αγορών και προϊόντων και τα ενισχυμένα επίπεδα τιμών.

Τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου του 2023 ανακοίνωσε η Titan Cement International SA (Euronext Brussels, ATHEX και Euronext Paris, TITC).

• Οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2023 ανήλθαν σε €1.229 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 18,7%, χάρη στα ισχυρά επίπεδα εγχώριας ζήτησης σε όλο το εύρος των βασικών αγορών και προϊόντων μας και τα ενισχυμένα επίπεδα τιμών. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα €241,2 εκατ. (+77%) χάρη στην αύξηση των πωλήσεων και στη βελτιωμένη διαχείριση του κόστους. Τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε €110,9 εκατ., χάρη στην αύξηση του EBITDA. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA ανήλθε σε 1,7x. Νέα αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας BB+ από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Fitch.

• Οι πωλήσεις το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε €641 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 10,3%, ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €134,0 εκατ. (+49,2%). Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων και υποστήριξε τις αυξήσεις τιμών που πραγματοποιήθηκαν το 2022 και στις αρχές του 2023.

• Ολοκληρώθηκαν αναπτυξιακά προγράμματα επενδύσεων στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Το μεγάλης κλίμακας έργο δέσμευσης CO2 στο εργοστάσιο του Τιτάνα στο Καμάρι, κοντά στην Αθήνα, επιλέχθηκε από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ για προετοιμασία συμφωνίας χρηματοδότησης και επιδότησης. Με την ολοκλήρωσή του ο Όμιλος θα παράγει 3 εκατ. τόνους τσιμέντου μηδενικού άνθρακα ετησίως.

• Μείωση των ειδικών εκπομπών CO2 κατά περίπου 3%, συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι και επιτυχής ολοκλήρωση επένδυσης ύψους €26 εκατ. σε εναλλακτικά καύσιμα.

• Συστήματα βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο (RTO) λειτουργούν σε 20 παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, ενώ παράλληλα τέθηκαν σε εφαρμογή λογισμικά πρόβλεψης λειτουργικών βλαβών σε τρία επιπλέον εργοστάσια οδηγώντας σε βελτιωμένη παραγωγή και αξιοπιστία.

• Θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους, με αυξημένο όγκο παραγγελιών έργων προς εκτέλεση, ενισχυμένα επίπεδα τιμών που αντισταθμίζουν τα αυξημένα κόστη και περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων, χάρη στην ολοκλήρωση περισσότερων επενδυτικών έργων.

• Δημιουργία Venture Capital πρωτοβουλίας με στόχο 6-8 επενδύσεις στο μέλλον.

• Διοργάνωση Investor Day τον Σεπτέμβριο του 2023.
Ανασκόπηση Α' εξαμήνου 2023

Ο Όμιλος κατέγραψε δύο ισχυρά τρίμηνα το 2023, με τις ενοποιημένες πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2023 να ξεπερνούν τα €1,2 δισ. και να διαμορφώνονται σε €1.229 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 18,7% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2022. Τα ισχυρά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χάρη στα αυξημένα επίπεδα εγχώριας ζήτησης για τα περισσότερα προϊόντα μας στις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Οι αυξήσεις των τιμών που εφαρμόστηκαν το 2022 σε όλες τις περιοχές, σε συνδυασμό με στοχευμένες αυξήσεις τιμών σε επιλεγμένες αγορές στις αρχές του 2023 -οι οποίες αποσκοπούσαν στον μετριασμό των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και στην αποκατάσταση των περιθωρίων κέρδους- συνέβαλαν στη θετική πορεία των εσόδων.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα €241,2 εκατ., συγκριτικά με €136,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας αύξηση ύψους 77% και τα περιθώρια κερδοφορίας αυξήθηκαν, καθώς οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια βελτιώνουν σταδιακά στοιχεία του κόστους.

Παράλληλα, το ενεργειακό μείγμα βελτιώνεται χάρη στην αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, ενώ τα επίπεδα ενεργειακού κόστους εξομαλύνονται, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου το τελευταίο δωδεκάμηνο (Ιούλιος 2022- Ιούνιος 2023) διαμορφώθηκαν σε €436 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) τους πρώτους έξι μήνες του 2023 υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα €110,9 εκατ., συγκριτικά με €45,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022. Οι τάσεις και οι οικονομικές συνθήκες στις πολιτείες των ΗΠΑ όπου δραστηριοποιούμαστε παραμένουν ευνοϊκές για τον κατασκευαστικό κλάδο, ενισχύοντας τη ζήτηση και τις τιμές.

Στην Ελλάδα η ζήτηση εξακολουθεί να αυξάνεται, ενώ οι τάσεις της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένουν θετικές από την αρχή του έτους έως σήμερα. Η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά στην Τουρκία, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρώς στην Αίγυπτο. Οι τάσεις των πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων μας καταδεικνύουν βελτιωμένα επίπεδα ζήτησης με τις εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου να αυξάνονται κατά 3%, ενώ οι πωλήσεις των αδρανών υλικών και των προϊόντων έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 6% και 3% αντίστοιχα έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Οπως δήλωσε ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου: «Πετύχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο, με ενισχυμένες τιμές οι οποίες αντιστάθμισαν τα υψηλά κόστη και αυξημένες πωλήσεις προϊόντων χαμηλού άνθρακα με ποσοστό 25% σε έργα υποδομών και άλλων σημαντικών έργων του κατασκευαστικού κλάδου. Bρισκόμαστε σε τροχιά για μια χρονιά ρεκόρ ανάπτυξης και επιτάχυνσης του χρονοδιαγράμματος για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και του ψηφιακού μετασχηματισμού».

Ο Μιχάλης Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της TCI & Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε: «Συνεχίζουμε τη μείωση δανειακής επιβάρυνσης, επιτυγχάνοντας δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA 1,7x και εστιάζοντας σε στοχευμένη διάθεση κεφαλαίων για αναπτυξιακές επενδύσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη».