Βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Fourlis, το 2017. Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 67% στα 10 εκατ. ευρώ, ο τζίρος 1,4% στα 434,1 εκατ., τα EBITDA κατά 8,8% στα 41,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 1,4% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis, το 2017, οι οποίες ανήλθαν στα 434,1 εκατ. ευρώ έναντι 428,1 εκατ. ευρώ, το 2016.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 10εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67%, σε σχέση με το 2016 (6 εκατ. ευρώ).

Αναλυτικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 41,8 εκατ. ευρώ έναντι 38,4 εκατ. ευρώ, το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 8,8%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 14,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7,7 εκατ. ευρώ, το 2016, εμφανίζοντας αύξηση 88,9%. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 10 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67%, σε σχέση με το 2016 (6 εκατ. ευρώ).

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 291,3 εκατ. ευρώ, το 2017, στο ίδιο επίπεδο με το 2016 (291,3 εκατ. ευρώ). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα, το 2017, μειώθηκαν κατά 4,5%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 9,8%. Το EBITDA ανήλθε στα 31 εκατ. ευρώ έναντι 29,1 εκατ. ευρώ, το 2016. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 13,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7 εκατ. ευρώ, το 2016.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά επτά καταστήματα ΙΚΕΑ, πέντε από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης, λειτουργούν επτά σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Κομοτηνή και δύο στη Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς). Τέλος, το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και στις τρεις χώρες- Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (Intersport), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 4,6%, σε σχέση με το 2017, στα 142,7 εκατ. ευρώ έναντι 136,5 εκατ. ευρώ, το 2016.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών εμφάνισε EBITDA 11,9 εκατ. ευρώ, κινούμενη στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2016 (11,9 εκατ. ευρώ). Επίσης, παρουσίασε κέρδη προ φόρων 1,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,3 εκατ. ευρώ, το 2016.

Ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 127 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 23 στην Τουρκία, επτά στη Βουλγαρία και τέσσερα στην Κύπρο. Αντιστοίχως, λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και δύο στην Τουρκία. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στην Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη και, παράλληλα, παραμένει στρατηγικός στόχος για τον όμιλο η ανάπτυξη του e-commerce και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται η Intersport.