Τη ματαίωση της σύμβασης για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην EXIN ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα η Εθνική Τράπεζα, βάζοντας έτσι και τυπικά το τέλος σε μια μετέωρη κατάσταση. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Στις 29 Ιουνίου 2017, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ("ΕΤΕ" ή "Τράπεζα”) ανακοίνωσε την πώληση του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων «η ΕΘΝΙΚΗ» στην ΕΧΙΝ Financial Services Holdings B.V. (“EXIN”), υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, εκπλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εγκρίσεων από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στις 28 Μαρτίου 2018, καταληκτική ημερομηνία, από την πλευρά της ΕΧΙΝ, εκπλήρωσης αναβλητικών αιρέσεων όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης μεταξύ της ETE και της EXIN, η ΕΤΕ έλαβε γνώση ότι οι ανωτέρω δεν πληρούνται και ως εκ τούτου, αποφάσισε να τερματίσει τη Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης. Η Τράπεζα θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις.»

«Πρόθεσή μας είναι να ολοκληρωθεί η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής εντός του έτους. Εξετάζουμε όλες τις διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές για τη μεγιστοποίηση του οφέλους», ήταν η τοποθέτηση που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του ομίλου (χρήση 2017), αναφερόμενος στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις για την πώληση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Exin.

Ο κ. Φραγκιαδάκης χαρακτήρισε εξαιρετικά τα μεγέθη της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ ερωτηθείς αν θα τη διατηρήσουν στο χαρτοφυλάκιό τους απάντησε ότι «διαπραγματευτήκαμε στο παρελθόν να κρατήσουμε την ασφαλιστική στον όμιλο της Εθνικής, αυτό, όμως, απορρίφθηκε λόγω του επιβεβλημένου πλάνου αναδιάρθρωσης.