Σύμβαση για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 8.052.500 ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς, υπέγραψε η εταιρεία Revoil.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το δάνειο είναι τετραετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις και σκοπός του είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.