Καταλυτικά για το ψηφιακό προφίλ των εμπορικών επιχειρήσεων  της χώρας λειτούργησε - και συνεχίζει να λειτουργεί - η πανδημία. Πλέον, 6 στα 10 εμπορικά καταστήματα της Αθήνας δηλώνουν ότι διαθέτουν ψηφιακό κανάλι πωλήσεων (58,2%).

Βέβαια, ένα διόλου αμελητέο ποσοστό, 41,8%, απαντά ότι δεν διαθέτει κανάλι ψηφιακών πωλήσεων, επίδοση που δείχνει ότι ο εμπορικός κόσμος, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, έχει ακόμη δρόμο να διανύσει σε επίπεδο ψηφιοποίησης.

Στο μεταξύ, όπως διαπιστώνει έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), το ψηφιακό κανάλι αγορών λειτούργησε ευεργετικά στην πορεία των πωλήσεων των εμπορικών επιχειρήσεων. Οι συμμετέχουσες στην έρευνα εμπορικές επιχειρήσεις απαντούν ότι ξεκίνησαν ή αύξησαν εντυπωσιακά τις ηλεκτρονικές τους πωλήσεις με αφορμή την πανδημία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την έρευνα, από τα καταστήματα που διαθέτουν κανάλι ψηφιακών πωλήσεων, μόλις το 9,8% δήλωσε ότι το ποσοστό του τζίρου, που αναλογεί στις e-πωλήσεις, είναι ελάχιστο. Σχεδόν το ένα τρίτο (28,9%) απάντησε ότι το ποσοστό του τζίρου, που προέρχεται από e-πωλήσεις, είναι 1-5%.

Στο μεταξύ για το 21,1% των εμπορικών επιχειρήσεων της Αθήνας, που έχουν ηλεκτρονικές πωλήσεις, το ποσοστό του τζίρου που αναλογεί στις e-πωλήσεις, είναι 6-10%, ενώ το 16,2%  απάντησε 11-15% στην ίδια ερώτηση.

Online πωλήσεις

Πάντως, υπάρχουν και κάποιες, λίγες ποσοστιαία, εμπορικές επιχειρήσεις της Αθήνας, που βασίζουν μεγάλο τμήμα του τζίρου τους στις online αγορές: το 2,9% απαντά ότι το ποσοστό του τζίρου που αναλογεί στις e-πωλήσεις είναι 16-20%, ενώ ένα 1% δηλώνει ότι αυτό το ποσοστό διαμορφώνεται σε 21-25%.

Τέλος, το 2,9% απαντά ότι το ποσοστό του τζίρου που αναλογεί στις e-πωλήσεις, είναι 26-30%, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 8%, που απαντά ότι το ποσοστό του τζίρου που προέρχεται από το ηλεκτρονικό εμπόριο κυμαίνεται μεταξύ 31% και 50%.

Θερινές εκπτώσεις

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του ΕΣΑ, 1 στους 3 δήλωσε καλύτερο τζίρο το 2021 από το 2020 και αντίστοιχα η ίδια αναλογία ισχύει και για όσους δήλωσαν ίδιο και χειρότερο τζίρο. Δεδομένων των συνθηκών, αυτή η επίδοση εμπνέει συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ωστόσο, οι πωλήσεις του 2021 σε σύγκριση με το 2019 “είναι αποκαρδιωτικές και αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη ότι η επαναφορά στην κανονικότητα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει”, αναφέρουν οι αναλυτές. Όπως εκτιμά η μελέτη, 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν χειρότερα αποτελέσματα, ενώ μόλις ένα ισχνό ποσοστό 2,4% δήλωσε καλύτερο τζίρο το 2021 σε σύγκριση με το 2019.

Nα σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η έρευνα τέθηκε υπό την αιγίδα του ΟΠΑ και την επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή Γ. Μπάλτα.

Υπάρχει δε και ένα πολύ μικρό ποσοστό εμπορικών επιχειρήσεων, της τάξης του 1%, για το οποίο το online κανάλι εισφέρει ποσοστό τζίρου άνω του 50% στον τζίρο.