Τζίρο ύψους 2,021 δισ. ευρω κατέγραψε το 2020 σε επίπεδο Ομίλου (2,018 δις ευρώ για την εταιρεία) η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζοντας «αξιοσημείωτη», όπως χαρακτηρίζεται στην οικονομική έκθεση, αύξηση της τάξης 3,76% σε επίπεδο Ομίλου και 3,60% σε επίπεδο Εταιρίας σε σχέση με το 1,95 δισ. ευρώ του 2019.

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο της κατ’οίκον κατανάλωσης που οδήγησε σε αυξημένη καταναλωτική δαπάνη λόγω της πανδημίας Covid-19.

Τα μικτά Αποτελέσματα (Μικτό Κέρδος) ανήλθαν σε 557,1 εκατ. ευρώ το 2020 σε επίπεδο Ομίλου (554,4 εκατ. ευρώ για την εταιρία) από 508,7 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,51% σε επίπεδο Ομίλου και 8,97% σε επίπεδο σε επίπεδο εταιρίας «Οι Λειτουργικές Δαπάνες ανήλθαν σε Ευρώ 486,8 εκατ. το 2020 σε επίπεδο Ομίλου . Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 2,33% σε επίπεδο Ομίλου στα 174,4 εκατ. ευρώ και κατά 1,43% για την εταιρεία στα 172,9 εκατ. ευρώ. Τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 35,6% στα 38,7 εκατ. ευρώ ενώ της εταιρείας ανήλθαν σε 37,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,69% σε επίπεδο Εταιρίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη χρήσεως ήταν 28,0 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο, αυξημένα κατά 40,20%. (27,1 εκατ. ευρώ για την Εταιρία, αυξημένα κατά 35,45%).

Στην οικονομική έκθεση πάντως σημειώνεται πως στην χρήση 2020 αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, «αλλά ταυτόχρονα υπήρχε αύξηση των λειτουργικών δαπανών, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους των ενεργειών που αφορούν στην λήψη μέτρων για την ασφαλή παραμονή των πελατών και εργασία των εργαζομένων, την αύξηση των δαπανών καθαριότητας στους χώρους των καταστημάτων, κεντρικών γραφείων, αποθηκών, καθώς και τα αυξημένα κόστη διακίνησης των εμπορευμάτων. Επίσης, κατά την περίοδο αυτή, υπήρχε αυξημένο κόστος μισθοδοσίας κυρίως από ποσό που δόθηκε σαν επιβράβευση για την εργασία του προσωπικού. Κατά την περίοδο της πανδημίας, υπήρχε σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό, καθώς επίσης αύξηση των ενεργειών που αφορούν σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης».

Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο του 2020 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ είχε ανακοινώσει πως θα διαθέσει πάνω από 3 εκατ. ευρώ στους 13.575 εργαζόμενους στα καταστήματα και τις αποθήκες της, ως ένδειξη επιβράβευσης και αναγνώρισης για την καθημερινή αφοσίωσή τους στους πελάτες της.

55 εκατ. ευρώ επενδύσεις το 2020

Κατά το 2020, το ύψος των επενδύσεων ανήλθε σε Ευρώ 54,9 εκατ. για τον Όμιλο και Ευρώ 54,5 εκατ. για την εταιρεία και, όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση, διατέθηκε για την επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου πωλήσεων μέσω οργανικής ανάπτυξης και για την ανακαίνιση των καταστημάτων του. Αναφέρεται επίσης πως ο Όμιλος πιστός στην προσήλωση του για υγιή γεωγραφική ανάπτυξη του δικτύου του συνέχισε και το 2020 την αναπτυξιακή του δραστηριότητα επιτυχώς αυξάνοντας τόσο τα οργανικά του καταστήματα όσο και αυτά που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του 2020 έθεσε σε λειτουργία οκτώ (8) νέα καταστήματα σούπερ-μάρκετ και τριάντα έξι (36) καταστήματα με το σύστημα της δικαιόχρησης. Στο τέλος του 2020 , το δίκτυο πωλήσεων του Ομίλου αριθμούσε 543 καταστήματα από τα οποία 310 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης, 219 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising), και 14 καταστήματα είναι καταστήματα χονδρικής πώλησης.

Επίσης, μέσα στο 2020 ο Όμιλος δημιούργησε το πρώτο υπερσύγχρονο AB Home Shop Center, που αποτελεί μια επένδυση άνω των 10 εκατ. ευρώ, εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ηλεκτρονικές παραγγελίες για την Αττική και δημιούργησε άμεσα 260 νέες θέσεις εργασίας,.

Οι προτεραιότητες για το 2021

Για το τρέχον έτος, ο Όμιλος σχεδιάζει την επιτάχυνση της ανάπτυξής του με την προσθήκη νέων καταστημάτων στο δίκτυό του, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων του δικτύου δικαιόχρησης (franchising) και των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής. «Στο 2020 παρ’ όλη την οικονομική κρίση και την συρρίκνωση της αγοράς, ο Όμιλος κατάφερε να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην ελληνική αγορά και βασικός του στόχος είναι να ενδυναμώσει περαιτέρω την ανάπτυξη των καταστημάτων του και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του με συγκεκριμένες επενδύσεις τόσο στις τιμές όσο και στην ποικιλία των εμπορευμάτων που διαθέτει» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση ενώ τονίζεται πως «οι κινήσεις αυτές συνδυαζόμενες με την προσεκτική οικονομική πολιτική και διαχείριση και την ολιστική προσέγγιση του πελάτη θα αποτελέσουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της πολιτικής του για να πετύχει τους στόχους του το 2021».

Επιτάχυνση τεχνολογικών επενδύσεων

Σύμφωνα με την διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος, οι σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Όμιλος κατά το 2021 είναι η ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του, που αφορούν την αξία στον πελάτη (customer value), το δίκτυο, την ψηφιοποίηση και τις νέες αγοραστικές συνήθειες, το κομμάτι της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και φυσικά το κομμάτι των ανθρώπων. Όπως υπογραμμίζεται στην οικονομική έκθεση, η ανάγκη που προέκυψε με την κρίση και ουσιαστικά επέβαλλε τη λειτουργία ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου είναι αυτή της πολύπλευρης αγοραστικής εμπειρίας (“omnichannel”) η οποία ενσωματώνει πολλές επιλογές προς τους πελάτες (π.χ. On-line, φυσικό κατάστημα, τηλέφωνο, application στο κινητό τους κτλ.).

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΒ επιταχύνει «τεχνολογικές επενδύσεις που ήταν ήδη προγραμματισμένες και οι οποίες περιλαμβάνουν την υλοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος καταμέτρησης πελατών εντός των φυσικών καταστημάτων, την υλοποίηση συστήματος αναμονής και ειδοποίησης στο κινητό για τα διάφορα τμήματα εξυπηρέτησης εντός του καταστήματος (βλ. κρεοπωλείο, κ.α.), την υλοποίηση ηλεκτρονικής σηματοδότησης τιμών με σκοπό την αποφυγή συνωστισμού προσωπικού μέσα στο κατάστημα, αλλά κυρίως την υλοποίηση νέων εφαρμογών προσωποποιημένης πληροφόρησης και προσφορών».

Η επίσκεψη απο το εξωτερικό

Τέλος αξίζι να σημειωθεί πως στην οικονομική έκθεση δεν υπάρχει κάποια αναφορά αλλά όπως φαίνεται ο μητρικός όμιλος Ahold Delhaize παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Frans Muller, President & Chief Executive Officer της Ahold Delhaize, ο Wouter Kolk, CEO της Ahold Delhaize σε Ευρώπη και Ινδονησία, και ο Jesper Lauridsen, CEO της Ahold στην Τσεχία, επισκέφθηκαν στη χώρα μας, καθώς ο Lauridsen έχει αναλάβει από τέλη Αυγούστου την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου Ahold Delhaize σε Ελλάδα, Σερβία και Ρουμανία. και αποτελεί τον άμεσο προιστάμενο του Βασίλη Σταύρου, Brand President της AB Bασιλόπουλος.

Πηγή:businessnews.gr