Ξεκίνησε σήμερα ο ουσιαστικός έλεγχος των φακέλων των υποψηφίων για μια τηλεοπτική άδεια, από τα ειδικά συνεργεία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τα οποία θα «ξεσκονίσουν» όλα τα στοιχεία των αιτούντων. Απάντηση του ΕΣΡ στους μετόχους του ΜEGA.

Το ΕΣΡ, κατά τη διάρκεια των ελέγχων θα ζητήσει, αν χρειαστεί, τη βοήθεια από ελεγκτικές αρχές, για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» των επιχειρηματιών.

Κατά την αποσφράγιση των φακέλων διαπιστώθηκε ότι όλοι οι αιτούντες διέθεταν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ουσιαστικά δεν υπήρξαν ελλείψεις, όσον αφορά αυτά που ζητούσε το ΕΣΡ.

Στόχος της Αρχής, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΕΣΡ, Ροδόλφος Μορώνης, είναι ο έλεγχος να γίνει το γρηγορότερο δυνατόν και να προχωρήσει η διαδικασία.

Η κατάθεση πιθανών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνει από τη δημοσιοποίηση του τελικού καταλόγου και σε χρονικό διάστημα 10 ημερών.

Για την υπόθεση του ΜEGA

Το ΕΣΡ με ένα non paper απαντά στους μετόχους του MEGA στα όσα του καταλόγισαν σχετικά με την καθυστέρηση να απαντήσει στο αίτημα για την εταιρεία που θα συμμετείχε στον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση της Αρχής, το ΕΣΡ είναι θεσμικό όργανο, δηλαδή κρατικό όργανο, πράγμα που σημαίνει ότι οι πράξεις του και οι παραλείψεις του εκφράζουν κρατική βούληση και ως εκ τούτου ωφελούν ή βλάπτουν το (νομικό) πρόσωπο του κράτους.

Όπως εξηγεί το ΕΣΡ, στην περίπτωση που γνωμοδοτούσε, είτε θετικά είτε αρνητικά, στα ζητήματα που του είχαν τεθεί και το αρμόδιο δικαστήριο, ύστερα από προσφυγή της αιτούσας εταιρείας ή ανταγωνιστών της έκρινε εσφαλμένη την γνωμοδότηση, η βλαπτόμενη πλευρά θα μπορούσε να στραφεί κατά του ελληνικού Δημοσίου και να απαιτήσει βασίμως την καταβολή αποζημιώσεων.

Κατά συνέπεια, καταλήγει το ΕΣΡ, η επί της ουσίας διατύπωση γνώμης από την Αρχή, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, θα ήταν άτοπη και ανεπίτρεπτη ενέργεια και θα ήταν νοητή μόνον εάν είχε συμβεί κατά λάθος.

Τέλος, το ΕΣΡ υπογραμμίζει, ότι εάν με την κριτική που ασκείται κατά του Συμβουλίου επιζητείται η δημιουργία βάσης για απαιτήσεις κατά του ελληνικού Δημοσίου, είναι προφανές ότι συντελείται ματαιοπονία.