Ένα νέο εργαλείο, που θα επιτρέπει σε περιφέρειες, δήμους και εταιρείες να εντοπίζουν τρόπους χρηματοδότησης για έργα που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, έχει δημιουργήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Finerpol». Στο έργο αυτό θα συμμετέχει και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Μέσα από έναν online χάρτη που υπάρχει στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν καλές πρακτικές χρηματοδότησης (δανεισμός, συμβόλαια εγγυημένης ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακοί συνεταιρισμοί κ.ά.), με βάση παραδείγματα άλλων. Επίσης, μπορούν να εντοπίζουν ενδιαφερόμενες εταιρείες, που επιθυμούν να επενδύσουν σε τέτοια έργα.

Με χρονικό ορίζοντα το 2020, οπότε θα αλλάξει ο τρόπος χρηματοδότησης έργων με απευθείας επιδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα ή από το κράτος, το Finerpol στοχεύει να «υποδείξει» ενδιαφερόμενους επενδυτές, που θέλουν να συμπράξουν σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, με τη μορφή των ΣΔΙΤ (συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα).

Το online εργαλείο μπορούν να βρίσκουν οι υποψήφιοι προς χρηματοδότηση στη διεύθυνση https://www.interregeurope.eu/finerpol/best-financing-practices. Ο χάρτης προς το παρόν διαθέτει 100 καλές πρακτικές, αλλά ο στόχος είναι να φτάσει τις 150, καθώς θα εμπλουτίζεται συνεχώς μέχρι το 2020 από δήμους, περιφέρειες και εταιρίες που έχουν ολοκληρωμένες μελέτες, αλλά και από ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει. Κάθε καλή πρακτική, που έχει ήδη εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες, συνοδεύεται από οικονομικά στοιχεία του χρηματοδοτικού εργαλείου.

«Ένα ποσοστό από τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από κάποιο έργο ενεργειακής αναβάθμισης, μπορεί να επιστρέφεται ως κέρδος στην εταιρεία που έχει επενδύσει σε αυτό», ανέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ η επιστημονική συνεργάτης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, και μέλος της ομάδας του Finerpol, Φανή Κολλάτου. Εξάλλου, είπε, θα γίνεται μία εκ των προτέρων αξιολόγηση για την απόδοση του έργου, για το ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρχει από επενδυτές κλπ.

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με επιστημονικό υπεύθυνο στην Ελλάδα τον καθηγητή Δημήτρη Στημονιάρη) συμμετέχει στο έργο μαζί με άλλους επτά εταίρους από την Ευρώπη (AGENEX, Junta de Extremadura, Plymouth City Council, Prague City, Technical University of Prague, CeiiA, Autonomous Province of Trento), υπό το συντονισμό του ενεργειακού φορέα Extremadura Energy Agency. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του INTERREG EUROPE. Έχει συνολικό προϋπολογισμό πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, και θα διαρκέσει ως το 2020.

«Το ΤΕΙ συμμετέχει στο online εργαλείο με 20 καλές πρακτικές χρηματοδοτήσεων και πρόκειται να παραδώσει άλλα 20 παραδείγματα μέχρι το Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Δημήτρης Τσιαμήτρος, τεχνικός διαχειριστής του έργου στην Ελλάδα από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ενώ συμπλήρωσε ότι βασικός στόχος είναι να προκύπτουν χρηματοδοτήσεις τόσο από ιδιώτες όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους.