Εντατικές είναι οι διεργασίες στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των κεραιών κινητών επικοινωνιών, το οποίο έχει ως στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας και κατά συνέπεια την περαιτέρω επέκταση του 5G στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, οι τροποποιήσεις θα κλειδώσουν τους επόμενους μήνες ώστε μέχρι τον Ιούνιο να έχει οριστικοποιηθεί η νέα διαδικασία, η οποία θα είναι «fast track».

Να θυμίσουμε ότι όπως είχε αναφέρει ο γενικός γραμματέας τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων κ. Αθανάσιος Στάβερης από το βήμα του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών το υπουργείο σχεδιάζει ήδη τους τρόπους με τους οποίους θα απλοποιηθεί η εγκατάσταση των σταθμών βάσης, ώστε να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την αδειοδότηση, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιηθούν τα κριτήρια και οι περιορισμοί ακτινοβολίας που ισχύουν σήμερα.

Στόχος του νέου πλαισίου, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να απλοποιεί την εγκατάσταση των σταθμών βάσης πάνω στις οποίες εγκαθίσταται ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός ώστε να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την αδειοδότηση. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της κωδικοποίησης της διαδικασίας, ώστε αυτή να ολοκληρώνεται με μερικά απλά βήματα, στα πρότυπα της διαδικασίας αδειοδότησης που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα για τις εγκαταστάσεις δορυφορικών «πιάτων». Παράλληλα βέβαια γίνονται προσπάθειες να αποσαφηνιστούν και οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στην διαδικασία τόσο της ανάπτυξης κινητών επικοινωνιών όσο και της εγκατάστασης οπτικών ινών, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις που προκύπτουν μέχρι και σήμερα από την εμπλοκή διαφόρων φορέων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των επικείμενων αλλαγών, δημοσιεύτηκαν στην Διαύγεια τις προηγούμενες εβδομάδες δύο σχετικές αποφάσεις. Η μια αφορούσε στην «ρύθμιση των θεμάτων που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις σταθμών και τις κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του νόμου 4635/2019» και η άλλη στον «καθορισμό της διαδικασίας εγκατάστασης και ελέγχου των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας της ΕΕ 2018/1972 καθώς και τις διαδικασίες υποβολής κυρώσεων».

Αντίστοιχα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε προ εβδομάδων σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στον “Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων” (ΧΕΜΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πρόσβαση σε αυτά και τις διαδικασίες επικαιροποίησής τους». Με την σχετική διαβούλευση αναμένεται να καθοριστεί ο τρόπος καταχώρησης και το είδος των στοιχείων, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά, οι διαδικασίες επικαιροποίησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στην διαδικτυακή εφαρμογή του «Χάρτη Ευρυζωνικότητας και του Μητρώου Δικτύων (ΧΕΜΔ)», το οποίο θα τηρεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα επικοινωνιών, θα πρέπει να υποβάλουν στο ΧΕΜΔ όλα τα στοιχεία των δικτύων τους σε ηλεκτρονική μορφή κάθε 12 μήνες, τόσο αυτά που αφορούν στην τρέχουσα γεωγραφική εμβέλεια των ευρυζωνικών δικτύων, όσο και τις προβλέψεις τους για περίοδο τριών ετών. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου διαπιστωθεί δηλαδή παράβαση των υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών από τους υπόχρεους, θα παρεμβαίνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) προς επίλυση και τυχόν επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου πραγματοποιούνται συνομιλίες του υπουργείου με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, (ΕΕΤΤ, ΕΕΑΕ, πάροχοι) ώστε να προωθηθούν αλλαγές που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, όπως ισχύουν σήμερα. Η πρωτοβουλία μάλιστα εκλαμβάνεται θετικά κι από πλευράς των παρόχων, αφού αποτελεί πάγιο αίτημα τους, εδώ και αρκετά χρόνια. Όπως επισήμαναν πηγές των εταιρειών ηλεκτρονικών επικοινωνιών άλλωστε η επιτάχυνση της διαδικασίας είναι απαραίτητη αν η χώρα θέλει να συμμετάσχει στον αγώνα δρόμου που καταγράφεται διεθνώς για την ανάπτυξη του 5G, παρότι ο χρόνος έκδοσης μιας άδειας έχει μειωθεί από τα περίπου δύο χρόνια στους 10-12 μήνες. Παράλληλα βέβαια υποδεικνύουν ως εξίσου απαραίτητη και την εναρμόνιση των ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ισχύουν στη χώρα μας - τα οποία είναι από τα αυστηρότερα της Ευρώπης, με τα όρια που προτείνονται από τις διεθνείς αρμόδιες αρχές, όπως η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ), τα οποία εφαρμόζονται από την συντριπτική πλειονότητα των αναπτυγμένων ψηφιακά κρατών.