Οδηγώντας σταθερά τις εξελίξεις που αφορούν τη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή, ο Όμιλος Εταιρειών SOFTONE προσφέρει ένα εύρος ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0.

 

Η δράση υλοποιείται μέσα από ειδικά διαμορφωμένα Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων, τα οποία επιδοτούν με τη μορφή επιταγών (voucher) επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με το ύψος της επιδότησης να κυμαίνεται από 90% έως και 100%.

Οι λύσεις των εταιρειών του Ομίλου SOFTONE (SoftOne, Unisoft, Prosvasis, Regate) εκτείνονται από εφαρμογές μηχανογράφησης στο cloud έως υπηρεσίες πιστοποιημένης ηλεκτρονικής τιμολόγησης, λύσεις enterprise mobility (EX-VAN, SFA κα) και λύσεις λιανικής, καλύπτοντας πλήρως όλες τις κατηγορίες των επιδοτούμενων δαπανών των προγραμμάτων, που απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία. Αναλυτικές πληροφορίες για τα Προγράμματα Voucher αλλά και το σύνολο των λύσεων του Ομίλου SOFTONE που συμμετέχουν σε αυτά, φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα www.godigitalgreece.gr.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι και το πανελλαδικό δίκτυο των 600+ συνεργατών του Ομίλου SOFTONE, βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξή τους σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του voucher, την επιλογή της κατάλληλης λύσης έως την υλοποίηση και παράδοσή της.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σχετικά με τον Όμιλο Εταιρειών SoftOne: Ο Όμιλος SoftOne αποτελεί το μεγαλύτερο όμιλο εταιρειών business λογισμικού στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τέσσερα κορυφαία brands (SoftOne, UNISOFT, PROSVASIS και Regate) και περισσότερους από 400 εργαζόμενους, ενώ διαθέτει ένα διευρυμένο δίκτυο 600+ συνεργατών, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά μία συνεχώς αυξανόμενη βάση 60.000 και πλέον πελατών σε 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία). Με μακρόχρονη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, ο Όμιλος SoftOne αναπτύσσει σύγχρονα προϊόντα, Cloud υπηρεσίες και λύσεις Enterprise Mobility, που οδηγούν το digital transformation των σύγχρονων επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.softone.gr