Ο πρόεδρος της Attica Bank, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της τράπεζας, αναφέρθηκε με διεξοδικό τρόπο στην κατάσταση του διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ίδιας της τράπεζας.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Attica Bank ανέφερε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η επιβολή εμπορικών δασμών από τις ΗΠΑ και τα αντίποινα από την ΕΕ οδηγούν σε έξαρση των οικονομικών ανταγωνισμών, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισήμανε ότι οι κυριότεροι παράγοντες που στήριξαν την εγχώρια ζήτηση το 2017 στην ΕΕ ήταν οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και η βελτίωση της αγοράς εργασίας, οι οποίες θα συνεχίσουν την ευνοϊκή τους επίδραση και το 2018.

Το 2018 έτος εξόδου από την οικονομική κρίση και επιστροφής στην ανάπτυξη

Σε εθνικό επίπεδο, ο κ. Ρουμελιώτης τόνισε ιδιαίτερα ότι το 2018 αποτελεί το έτος εξόδου από την οικονομική κρίση και επιστροφής στην ανάπτυξη για τη χώρα, σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον για την παγκόσμια αγορά και την Ευρωζώνη.

Επιβεβαιώνονται οι θετικές προοπτικές για τη χώρα και τις τράπεζες

Επιπλέον, σημείωσε ότι το οικονομικό περιβάλλον τους τελευταίους μήνες βελτιώνεται σημαντικά και σταθερά, ενώ η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος τον ερχόμενο Αύγουστο, οι αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup για το ελληνικό χρέος και η αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας από την Moody’s και την S&P επιβεβαιώνουν τις θετικές προοπτικές για τη χώρα και την τραπεζική βιομηχανία.

Ειδικότερα για τον τραπεζικό κλάδο, ο κ. Ρουμελιώτης υπογράμμισε ότι η επίτευξη του στόχου της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 40 δισ. έως το 2019 και η πρόσφατη ρύθμιση του δημοσίου χρέους, με την συνεπαγόμενη καλύτερη πρόσβαση στις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, αναμένεται να δημιουργήσουν και να απελευθερώσουν ρευστότητα και κεφάλαια στις τράπεζες, ώστε αυτές να αυξήσουν την προσφορά νέων χορηγήσεων.

Στη συνέχεια ο κ Ρουμελιώτης αναφέρθηκε στην πορεία της Attica Bank, η οποία υποστηρίζει ενεργά την επόμενη μέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, εργάζεται εντατικά για την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και για την δημιουργία των προϋποθέσεων ενίσχυσης της θέσης της στην τραπεζική αγορά.

Σε σχέση με την μετοχική σύνθεση της τράπεζας και τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί, ο κ. Ρουμελιώτης γνωστοποίησε ότι ο ΕΦΚΑ θα εκπροσωπείται μελλοντικά με ποσοστό χαμηλότερο ή ίσο του 33%, ο διαχρονικά στρατηγικός μέτοχος της τράπεζας, το ΤΜΕΔΕ, με 32% περίπου, ενώ το ΤΧΣ θα εκπροσωπείται με ποσοστό κοντά στο 12%, προερχόμενο από τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Ρουμελιώτης, η διοίκηση της τράπεζας προσδοκά, αναμένει και θα βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό μεσοβραχυπρόθεσμα, να επιτευχθεί η διάθεση σημαντικού ποσοστού του ΕΦΚΑ σε στρατηγικούς ιδιώτες επενδυτές.

Δύο προσφορές για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Για το πρόβλημα των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, ο κ. Ρουμελιώτης επισημοποίησε ότι η τράπεζα έχει ήδη δεχθεί δύο προσφορές από διεθνείς οίκους για τη δεύτερη εντός του 2018 τιτλοποίηση και πώληση ενυπόθηκων δανείων, ενώ για τις προνομιούχες μετοχές ανέφερε ότι θα μετατραπούν σε ομόλογα tier2 ύψους 100,2 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ο πρόεδρος της Attica Bank κατέγραψε ως σημαντικό στόχο την επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας, με υγιή και επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα, με γνώμονα πάντα τη μεγιστοποίηση της αξίας της τράπεζας, τόσο για τους μετόχους της όσο και για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

.