Την πορεία της ελληνικής οικονομίας γενικότερα αλλά και της Alpha Bank ειδικότερα, σχολίασαν οι επικεφαλής της τράπεζας, Βασίλης Ράπανος (πρόεδρος) και Δημήτριος Μαντζούνης (διευθύνων σύμβουλος), μιλώντας σήμερα στην γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Η εφετινή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank γίνεται σε μία περίοδο με θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα αλλά και με αβεβαιότητες στη διεθνή οικονομική σκηνή και τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το δεύτερο εξάμηνο του 2018 είναι κρίσιμο καθώς, μετά το πέρας του τρίτου Προγράμματος Προσαρμογής και Χρηματοδοτικής ∆ιευκολύνσεως της χώρας, οι οικονομικές εξελίξεις και η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων για διαρθρωτικές αλλαγές θα προσδιορίσουν τις παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ανέφερε ο πρόεδρος της Alpha Bank Βασίλης Ράπανος.

Τους επόμενους μήνες η χώρα θα εξέλθει του Προγράμματος ∆ημοσιονομικής Προσαρμογής και θα απευθυνθεί εκ νέου στις διεθνείς αγορές. Στο ευμετάβλητο αυτό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας ο σχεδιασμός ενός πιο φιλικού στην ανάπτυξη μείγματος φόρων και δαπανών, ταυτόχρονα, με την εντατικοποίηση της προσπάθειας για περιορισμό της φοροδιαφυγής και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών του δημοσίου τομέα. Ταυτοχρόνως, σε συμφωνία με τους εταίρους απαιτείται να σχεδιασθούν ρεαλιστικές παρεμβάσεις ως προς τους μελλοντικούς στόχους για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα σε συνδυασμό με τις αποφάσεις για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Ράπανος.

Ο πρόεδρος της Alpha Bank ανέφερε ότι η εξειδίκευση των μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους, η διαμόρφωση ενός ισχυρού αποθέματος ασφαλείας για ικανό χρόνο στο μέλλον και η δέσμευση για συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών θα σηματοδοτήσουν την ομαλή επάνοδο της χώρας στις αγορές, με τη σταθερή πορεία που ακολούθησαν και οι άλλες χώρες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα Προγράμματα ∆ημοσιονομικής Προσαρμογής, όπως η Πορτογαλία και η Κύπρος. Πρέπει όμως να παραδεχθούμε ότι παρά τη διόρθωση πολλών παθογενειών που είχαν επισωρευθεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, ο καθαρός σχηματισμός παγίου κεφαλαίου παραμένει σε επίπεδο ιδιαίτερα χαμηλό τόσο σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όσο κυρίως με αυτό που απαιτείται για να δημιουργηθούν όχι μόνο νέες, αλλά και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, η συρρίκνωση της επενδυτικής δαπάνης κατά τη διάρκεια της οικονομικής υφέσεως, από 21,8% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο την περίοδο 2001-2007 σε 12,4% την περίοδο 2011-2017, εξασθένησε σημαντικά το απόθεμα του παραγωγικού κεφαλαίου της χώρας, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα το ποσοστό αποσβέσεων υπερβαίνει τοv σχηματισμό παγίου κεφαλαίου. Η πτώση του παραγωγικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση της παραγωγικότητας και του ποσοστού απασχολήσεως οδηγούν σε υποχώρηση της παραγωγικής δυναμικότητας της χώρας, είπε ο πρόεδρος της τράπεζας.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και ιδιαίτερα η Alpha Bank, είπε ο Βασίλης Ράπανος, αναλαμβάνουν πλήρως το μερίδιο της προσπάθειας που τους αναλογεί για την ανάκαμψη των επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση των υγιών επιχειρηματικών ιδεών. Η χρηματοδοτική βάση της Τραπέζης βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς συνεχίσθηκε η μείωση της χρηματοδοτήσεως μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ παράλληλα επετεύχθη ο στόχος για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων ∆ανείων. Η υλοποίηση του προγράμματος διαχειρίσεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων την επόμενη διετία, θα αποδεσμεύει κεφάλαια και ρευστότητα, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει η αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού και παραγωγικού τομέα μέσω της εξυγιάνσεως πλειάδας επιχειρήσεων και της διαμορφώσεως συνθηκών υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού.

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι η Alpha Bank διαθέτει την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, αποτέλεσμα της συνετούς διαχειρίσεως τα προηγούμενα έτη, πρόσθεσε.

 

Μιλώντας στην γενική συνέλευση ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Μαντζούνης είπε ότι η οργανική κερδοφορία των τραπεζών ανακάμπτει, ενώ παράλληλα διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο η κεφαλαιακή τους επάρκεια και σταδιακά υποχωρεί το απόθεμα των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους.

Κατά το 2017, η Alpha Bank συνέχισε να υποστηρίζει ενεργώς τις επιχειρηματικές ιδέες που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές και ενισχύουν τις υποδομές και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας.

Oι εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο, οι νέες χρηματοδοτήσεις της Alpha Bank προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν τα 6,5 δισ. κατά την τριετία 2018-2020, σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή μας. Θα δοθεί δε, ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και των βασικών υποδομών.

Τον Μάιο 2018, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ολοκλήρωσε με επιτυχία μία ακόμη Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεφαλαιακή του επάρκεια και την ανθεκτικότητα για την αντιμετώπιση μίας απροσδόκητης αρνητικής εξελίξεως στην πορεία της Ελληνικής Οικονομίας κατά την επόμενη τριετία.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εξαιρετική επίδοση της Alpha Bank ανέφερε ο κ. Μαντζούνης . Η επίδοση αυτή:

-πρώτον, επιβεβαιώνει, για μία ακόμη φορά, το γεγονός ότι η Τράπεζα διαθέτει την υψηλότερη κεφαλαιακή βάση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών,
- δεύτερον, της επιτρέπει να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της, μέσω της εφαρμογής του σχεδίου για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και
- τρίτον, σηματοδοτεί την ικανότητά της να συμβάλει στην ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας με την περαιτέρω ενίσχυση της αναπτύξεως των ελληνικών επιχειρήσεων, πρόσθεσε.

Η αποτελεσματική διαχείριση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων αποτελεί το κρισιμότερο ζήτημα που η Τράπεζα καλείται να αντιμετωπίσει, επισήμανε επίσης.

Η απλούστευση του θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεως των εταιριών διαχειρίσεως πιστωτικών απαιτήσεων και η πραγματοποίηση των πρώτων πωλήσεων δανειακών χαρτοφυλακίων συνιστούν σημαντικά βήματα εξομαλύνσεως.

Η Τράπεζα πολλαπλασιάζει τις ενέργειές της, διευρύνοντας τις λύσεις που προτείνει στους δανειολήπτες, προσφέροντας μία σειρά εναλλακτικών επιλογών όπως η μείωση επιτοκίου, η παράταση διαρκείας, ο διαχωρισμός οφειλής, η μερική διαγραφή οφειλής και η λειτουργική αναδιάρθρωση επιχειρήσεως, τόνισε.