«Από το ζην εισερχόμαστε πλέον στην εποχή του ευ ζην» αναφέρει επιτελικό στέλεχος συστημικής τράπεζας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, θέλοντας να περιγράψει την αλλαγή σελίδας για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, μετά μία μακρά περίοδο μεγάλων δυσκολιών και προβλημάτων λόγω των επιπτώσεων της κρίσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων συστηματικών τραπεζών, σε πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις τους, σημειώνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει να χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία, έχοντας δεσμεύσει συγκεκριμένα ποσά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, από το βήμα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αναφέρθηκε στη σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος, που συνιστά ευκαιρία και ανάσα για την ελληνική οικονομία, ώστε να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μπορέσει να ανακάμψει μετά την πολυετή ύφεση.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα συντελέσει, ως η μεγαλύτερη τράπεζα, στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο κ. Μεγάλου και επισήμανε τη δέσμευση για νέες χρηματοδoτήσεις άνω των 3 δισ. ευρώ το 2018. «Στόχος μας είναι να αυξάνουμε κάθε χρόνο τις χρηματοδοτήσεις μας και να φθάσουμε στο τέλος του 2020 τα 5 δισ. ευρώ ετησίως από τα 2,7 δισ. ευρώ που ήταν το 2017 και 2 δισ. ευρώ του 2016» υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίωνας Καραβίας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση, εστίασε στην ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας και τη χρηματοδότηση της οικονομίας σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. «Οι συνολικές εκταμιεύσεις προς ελληνικές επιχειρήσεις ξεπέρασαν το 2017 τα 2 δισ. ευρώ. Τα χρηματοδοτικά υπόλοιπα προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος -σημειώνω ότι πρόκειται για καθαρό νέο δανεισμό στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι αναχρηματοδοτήσεις υπαρχόντων δανείων. Στον τομέα της ναυτιλίας, η αύξηση των χρηματοδοτήσεων ξεπέρασε το 25%, με αποτέλεσμα η τράπεζα να έχει το μεγαλύτερο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο από οποτεδήποτε στο παρελθόν» υποστήριξε.

«Η Eurobank έχει δεσμευτεί να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της για όλες τις ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους: Διευρύναμε σημαντικά τη δραστηριότητά μας στο πεδίο των τραπεζοασφαλειών, με στρατηγικό συνεργάτη την Eurolife, ενώ στους χώρους του Private Banking, Asset Management και χρηματιστηριακών συναλλαγών, για άλλη μία χρονιά, η Eurobank παρέμεινε στην κορυφή του κλάδου» πρόσθεσε ο κ. Καραβίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Μαντζούνης, μιλώντας στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της τράπεζας, παρατήρησε ότι η οργανική κερδοφορία των τραπεζών ανακάμπτει, ενώ παράλληλα διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο η κεφαλαιακή επάρκειά τους και σταδιακά υποχωρεί το απόθεμα των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους. Όπως ανέφερε, το 2017 η Alpha Bank συνέχισε να υποστηρίζει ενεργώς τις επιχειρηματικές ιδέες που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές και ενισχύουν τις υποδομές και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας. Oι εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, οι νέες χρηματοδοτήσεις της Alpha Bank προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν τα 6,5 δισ. κατά την τριετία 2018-2020, σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή. Θα δοθεί, δε, ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και των βασικών υποδομών.

Ο κ. Μαντζούνης σημείωσε ότι τον Μάιο του 2018 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ολοκλήρωσε με επιτυχία ακόμη μία άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεφαλαιακή επάρκειά του και την ανθεκτικότητα για την αντιμετώπιση μίας απροσδόκητης αρνητικής εξέλιξης στην πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά την επόμενη τριετία.

Επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης από το 2018 και μετά εκτίμησε ότι θα υπάρξει και ο εκτελών καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, κυρίως λόγω της αναμενόμενης επιστροφής του διαθέσιμου εισοδήματος σε θετικό έδαφος κατά τη διάρκεια του 2018 (+1%) έναντι -1% το 2017. Επίσης, λόγω της περαιτέρω ενίσχυσης των επενδύσεων σε πάγια, καθώς οι επιχειρηματίες ανακτούν την εμπιστοσύνη τους, και της σταθεροποίησης των τιμών των ακινήτων, της βασικής μορφής εμπράγματης εξασφάλισης στην Ελλάδα. Καθώς οι αξίες των εμπορικών ακινήτων παρουσιάζουν, ήδη, μικρή μονοψήφια αύξηση και τα οικιστικά ακίνητα φαίνεται να έχουν ολοκληρώσει τη μακρά περίοδο διόρθωσης των τιμών τους (-42%), με αυτές τις δύο εξελίξεις να βελτιώνουν τους ισολογισμούς τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των νοικοκυριών, ανέφερε ο κ. Μυλωνάς μιλώντας πρόσφατα στο συνέδριο του Εκόνομιστ.

Όσον αφορά την επιτυχία στη στρατηγική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στις τράπεζες, είπε ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, δίνοντας έμφαση στην ταχύτερη έκδοση δικαστικών αποφάσεων, ώστε να ενισχυθεί το στοιχείο της «τιμωρίας» που προβλέπει το σχετικό σκέλος της στρατηγικής, τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τις επιχειρήσεις. Επίσης, αναφέρθηκε στη σταθεροποίηση των τιμών των ακινήτων, ώστε να περιορισθεί η αβεβαιότητα ως προς τις αξίες των προσφερόμενων εξασφαλίσεων, διευκολύνοντας την πώληση των δανείων, καθώς και τους φιλικούς διακανονισμούς.