Η Εθνική Τράπεζα ενημέρωσε για την επιτυχή ολοκλήρωση της δόμησης, έγκρισης και συμβασιοποίησης διμερούς κοινού ομολογιακού δανείου εξαγοράς ύψους 350 εκατ. ευρώ, με αποκλειστική, πλήρη ανάληψη αυτού από την Εθνική Τράπεζα, το οποίο θα κατευθυνθεί προς την Κοινοπραξία των ευρωπαϊκών κολοσσών Snam (60%), Enagás (20%) και Fluxys (20%), για την αποπληρωμή της απόκτησης του 66% του ΔΕΣΦΑ.

Τον Ιούλιο του 2018 η κοινοπραξία υπέγραψε τη συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 66% του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ, στο πλαίσιο του διαγωνισμού πώλησης αυτού από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ΑΕ και την Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) ΑΕ, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα κατά το τρέχον έτος.

Η χρηματοδότηση είναι μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα (>10-ετών), χωρίς αναγωγή στην κοινοπραξία. Η τεχνική ολοκλήρωση της συναλλαγής επιτελέστηκε με ιδιαίτερη προσοχή στο περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο προσδιορίστηκε από τους φορείς, καθώς και στο απαιτούμενο πλαίσιο εμπιστευτικότητας, όπως επιτάσσεται από συναλλαγές εξαγοράς αυτής της φύσης. Η εκταμίευση της χρηματοδότησης τελεί υπό την αίρεση συνήθων για αντίστοιχες συναλλαγές προϋποθέσεων κάλυψης.

Η χρηματοδότηση, τονίζεται σε ανακοίνωση της Εθνικής, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναπτυξιακής στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να επιτύχει μία υγιή πιστωτική επέκταση, διασφαλίζοντας συνάμα τον ηγετικό ρόλο που επιτάσσει η ικανότητά της να αναλαμβάνει πλήρως τη διοργάνωση, τη δόμηση και την κάλυψη σχετικών συναλλαγών.

Ο βοηθός γενικός διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Καραμούζης, δήλωσε σχετικά: «Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και υψηλή ρευστότητα, οι οποίες της επιτρέπουν να αναλαμβάνει τη διοργάνωση και την πλήρη κάλυψη μεγάλων συναλλαγών σε διμερή βάση. Είμαστε υπερήφανοι, καθώς τα εν λόγω ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, μας επέτρεψαν να αποτελέσουμε τον αποκλειστικό, προτιμητέο ανάδοχο για τη χρηματοδότηση μίας στρατηγικής εξαγοράς από τρεις εξαιρετικά υψηλού κύρους και παγκόσμιας εμβέλειας φορείς του κλάδου της ενέργειας. Η δόμηση και η ολοκλήρωση της συναλλαγής επιτελέστηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, συμβατό με τις ανάγκες των φορέων. Η συναλλαγή αποτελεί διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης στην τράπεζά μας, στην τεχνογνωσία και στους ανθρώπους μας. Η Εθνική Τράπεζα δύναται να αποτελέσει αρωγό διεθνών επενδύσεων αντίστοιχης φύσεως στη χώρα, επιδιώκοντας αδιάλειπτα να προσδίδει αξία και να προσφέρει αποτελέσματα στους πελάτες της».