Την αδήριτη ανάγκη, οι τράπεζες να προσαρμόσουν έγκαιρα τη λειτουργία τους, με όσα επιτάσσει ο έντονος ανταγωνισμός και η επερχόμενη ψηφιακή επανάσταση, επωφελούμενες από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, μειώνοντας τα κόστη τους και ανταγωνιζόμενες στην ενιαία ψηφιακή αγορά νέους παίκτες με τεράστια οικονομική επιφάνεια, επισήμανε ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Ομότιμος καθηγητής Διεθνών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε επιστημονική ημερίδα.

Ο κ. Ρουμελιώτης, μιλώντας στην ημερίδα με τίτλο: «Από το Διαδίκτυο στο Blockchain: Κοινωνική Πληροφορική Ψηφιακή Δημιουργική Οικονομία – Δυνητικοί Κόσμοι (Επιπτώσεις και Προκλήσεις στην Κοινωνία και στο Άτομο) στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τεχνολογία, ανταγωνισμός και είσοδος στον τραπεζικό χώρο άλλων παικτών από τους τομείς τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ηλεκτρονικού εμπορίου όπως Google, Facebook, Amazon, Apple,  οι οποίες προσφέρουν ταχύτερες και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και υπηρεσίες, θέτουν στις παραδοσιακές τράπεζες την πρόκληση του όσο το δυνατόν ταχύτερου μετασχηματισμού τους.

Στη συνέχεια, ο κ. Ρουμελιώτης τόνισε ότι «από το 2009 αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με το Bitcoin η τεχνολογία του Blockchain που καταγράφει ψηφιακές συναλλαγές και αποτελεί ένα πληροφοριακό πρωτόκολλο. Δηλαδή μια γιγαντιαία βάση δημοσίων δεδομένων, όπου καταγράφονται όλες οι χρηματοπιστωτικές λειτουργίες γύρω από το crypto νόμισμα. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν ιδιαίτερα στην τεχνολογία Blockchain που τους επιτρέπει να εγγυώνται την ταυτοποίηση των πελατών και των αγαθών και ν' απλοποιούν τις συναλλαγές. Το μοίρασμα της βάσης δεδομένων αυτής είναι ενδιαφέρον κυρίως για τη διαχείριση σύνθετου ενεργητικού όπως τιτλοποιήσεις, μετοχές, παράγωγα, επειδή απαιτεί πολλές επαληθεύσεις. Η πιστοποίηση μιας ανταλλαγής ομολόγων ή μετοχών παίρνει μέχρι 3 ημέρες σήμερα ενώ με το Blockchain θα χρειάζονται μερικά λεπτά. Παράλληλα με το Blockchain μειώνονται σημαντικά τα κόστη υποδομών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων».

Επίσης, ο κ. Ρουμελιώτης ανέφερε ότι  «η τεχνολογία των BigData θα διευκολύνει την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες των τραπεζών και τις προτάσεις των τραπεζών προς αυτούς σχετικά με τις εμπορικές τους συναλλαγές. Θα επιτρέψει επίσης την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της απάτης σε πραγματικό χρόνο».

Σε σχέση με την ψηφιοποίηση, κατά τον κ. Ρουμελιώτη, το βασικό ερώτημα που τίθεται για τις τράπεζες, είναι πώς με την αναπόφευκτη ψηφιοποίησή τους δεν θα μειώσουν τα έσοδά τους, λόγω έντονου ανταγωνισμού που διαμορφώνεται στον τομέα των on-line τραπεζικών υπηρεσιών και της χαμηλής τιμολόγησης των υπηρεσιών αυτών, κυρίως από τη  δραστηριοποίηση στο χώρο αυτό και μη τραπεζικών ιδρυμάτων.

Όπως τόνισε, όμως, ο κ. Ρουμελιώτης η ψηφιοποίηση πρέπει να συνδυαστεί με την καλύτερη οργάνωση, την αποτελεσματικότερη  διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη συνεχή εξειδίκευση και εκπαίδευση του προσωπικού, την καθετοποίηση μη τραπεζικών υπηρεσιών και τη θεσμοθέτηση  αποτελεσματικών πρακτικών, διαδικασιών και ελέγχων, που  θα συμβάλουν  στην απλοποίηση της λειτουργίας τους και τη μείωση των επιτροπών τους.

Συνοψίζοντας, ο κ. Ρουμελιώτης κατέληξε ότι οι τράπεζες την επόμενη δεκαετία θα βρεθούν σε μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού, περνώντας από τον φυσικό στον ψηφιακό κόσμο, μια προσαρμογή που πρέπει να είναι γρήγορη και συνεχής, αλλά όχι βίαιη και ριζοσπαστική.