Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς είναι οι αποκλειστικοί ανάδοχοι έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 665,6 εκατ. ευρώ στη «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» για τη χρηματοδότηση της 20ετούς επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο τραπεζών: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («Εθνική Τράπεζα») και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς» και μαζί με την Εθνική Τράπεζα, οι «Ανάδοχοι Έκδοσης») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της συνδιοργάνωσης και συμβασιοποίησης ομολογιακού δανείου ύψους έως 665,6 εκατ. ευρώ («Χρηματοδότηση») προς τη «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» («Εταιρεία»), με αποκλειστική και από κοινού πλήρη ανάληψη αυτής από τους Αναδόχους Έκδοσης σε ίσα ποσοστά.

Το προϊόν της Χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για την μερική κάλυψη του τιμήματος Επέκτασης Σύμβασης Παραχώρησης ποσού 1,115 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) που θα καταβληθεί προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. για την 20ετή παράταση, έως τον Ιούνιο του 2046, της αρχικής περιόδου παραχώρησης προς την Εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να διοικεί και να λειτουργεί τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της Σύμβασης Παραχώρησης του Αεροδρομίου με ημερομηνία 31 Ιουλίου 1995. Η τεχνική ολοκλήρωση της συναλλαγής επιτελέστηκε στο περιορισμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο προσδιορίστηκε από την Εταιρεία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις δομικές ιδιαιτερότητες καθώς και τις επιμέρους εμπορικές απαιτήσεις των εμπλεκόμενων φορέων. Η εκταμίευση της Χρηματοδότησης τελεί υπό την αίρεση συνήθων για αντίστοιχες συναλλαγές προϋποθέσεων κάλυψης.

Ο Βασίλης Καραμούζης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, σχολιάζει σχετικά: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της χρηματοδότησης, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ευρύτερης συμφωνίας για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με επίκεντρο την εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε μεγάλες, στρατηγικού χαρακτήρα συναλλαγές, οι οποίες ενισχύουν την άρτια διασύνδεση της χώρας και προάγουν κατ’ επέκταση την εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας. Η εν λόγω χρηματοδότηση μας επέτρεψε να αναδείξουμε στην εγχώρια και διεθνή αγορά την πελατοκεντρική επιχειρηματική προσέγγιση της τράπεζάς μας, με κεντρικούς άξονες την υψηλή ρευστότητα, την εξελιγμένη τεχνογνωσία και την ταχύτητα στην υλοποίηση. Η βαρύτητα του ονόματος της Εθνικής Τράπεζας, μετουσιώνεται σε εγγύηση για την επιτυχημένη ολοκλήρωση κρίσιμων αναπτυξιακών εγχειρημάτων της χώρας.»

Η Φωτεινή Ιωάννου, Γενική Διευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Τράπεζα Πειραιώς, σχολιάζει σχετικά: «Η συγκεκριμένη συναλλαγή επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής στη χώρα και σηματοδοτεί την υποστήριξη της τράπεζας στην ελληνική οικονομία. Αποτέλεσε μια πολύ απαιτητική χρηματοδότηση, η οποία, χάρη σε όλες τις εμπλεκόμενες εξειδικευμένες μονάδες της τράπεζας και τη στενή και ομαλή συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρείας, τους συμβούλους και τη συγχρηματοδότρια τράπεζα, ολοκληρώθηκε εντός πολύ απαιτητικού χρονικού πλαισίου, δεδομένου του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς της. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την ελληνική οικονομία ως πυλώνας τουριστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση της χρηματοδοτούμενης παράτασης της περιόδου παραχώρησης για 20 έτη σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες επενδυτικές προοπτικές της χώρας. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία, εκμεταλλευόμενη την ισχυρή της θέση ρευστότητας, πελατολογίου και βαθιά τεχνογνωσία στις Επιχειρηματικές και Σύνθετες Χρηματοδοτήσεις.»