Τη διαγραφή του τίτλου της Τράπεζας Πειραιώς από τον δείκτη Emerging Europe Mid Cap και τη μεταφορά της στον δείκτη Emerging Europe Small Cap και την παράλληλη διαγραφή του από  από τον δείκτη FTSE Αll World ανακοίνωσε ο οίκος FTSE. 

Η αλλαγή θα ισχύσει από τη λήξη της συνεδρίασης της 5ης Μαρτίου.

Παράλληλα, ο FTSE ανακοίνωσε ότι διαγράφονται από τον FTSE Emerging Europe Micro Cap  οι μετοχές των Attica Bank (λόγω κεφαλαιοποίησης), ΙΑΣΩ (λόγω εμπορευσιμότητας) και Υγεία (λόγω περιορισμένης διασποράς).