Τη δυνατότητα χρηματοδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων παρέχει η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Η οικονομική και επαγγελματική ανεξαρτησία, σε συνδυασμό με το συναίσθημα της επίτευξης ενός στόχου ζωής, την υλοποίηση ενός ονείρου, είναι οι κυριότεροι λόγοι που καθοδηγούν πολλούς στο να κάνουν πραγματικότητα τη δική τους επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει πάντα η αβεβαιότητα που σχετίζεται με το οικονομικό περιβάλλον, η οποία δρα ανασταλτικά.

Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, φαίνεται να είναι κοινά αποδεκτός ο ρόλος και η σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ως κινητήριες δυνάμεις για την ανάκαμψη της οικονομίας, σε τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επικεντρώνουν τις πολιτικές, τους πόρους και τις προσπάθειές τους στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Η Εθνική Τράπεζα, ηγέτιδα στον χρηματοοικονομικό κλάδο της χώρας μας, πρωτοπορεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Το πιο πρόσφατο σχετικό χρηματοδοτικό προϊόν της Εθνικής Τράπεζας, είναι η διάθεση μικροπιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία EaSI.

Το χρηματοδοτικό προϊόν προέκυψε ως αποτέλεσμα συμφωνίας που σύναψε η Εθνική Τράπεζα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για διάθεση κεφαλαίων συνολικού ύψους € 40 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη στήριξη αποκλειστικά πολύ μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και επαγγελματιών / αυτοαπασχολούμενων. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, που είναι η μεγαλύτερη που έχει συναφθεί στην Ελλάδα προς το σκοπό αυτό, οι νέοι επιχειρηματίες αποκτούν πρόσβαση σε μικροπιστώσεις που φτάνουν έως € 25.000 για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ή αγορά παγίων στοιχείων, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και σε συνδυασμό με περίοδο χάριτος, χαμηλή δόση και διάρκεια αποπληρωμής έως 6 έτη αναλόγως της μορφής χρηματοδότησης που θα επιλέξουν.

Η υποστήριξη που παρέχεται προς τις μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων EaSI δεν περιορίζεται, ωστόσο μόνο στο σκέλος της χρηματοδότησης. Ο νέος επιχειρηματίας θα ανακαλύψει ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, καθώς επιπλέον παρέχονται στο δανειολήπτη προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες mentoring), εστιασμένα στις ανάγκες της δικής του επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο, ο δικαιούχος του προγράμματος αποκτά τα βασικά εφόδια ώστε να εγκλιματιστεί άμεσα και αποτελεσματικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να κατανοήσει πληρέστερα τις απαιτήσεις της επιχείρησής του, διαμορφώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις μίας επιτυχημένης πορείας στο επιχειρείν.

Άλλωστε, όπως λέει και η κινέζικη παροιμία, είναι πάντα προτιμότερο να διδάξεις σε κάποιον να ψαρεύει, παρά απλά να του δώσεις ένα ψάρι.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διάθεση μικροπιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων «EaSΙ» στο www.nbg.gr.