Τις πιο πρόσφατες επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις υπηρεσίες πληρωμών ακολουθά η Attica Bank, δημιουργώντας πλατφόρμα μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Σε εφαρμογή της νομοθεσίας (Ν.4537/2018) και της ενσωμάτωσης σε αυτήν της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), η Attica Bank,  διαθέτει το  Attica Bank API Portal  για την υλοποίηση διασύνδεσης με τα APIs (Application Programming Interfaces) που επιτρέπουν υπηρεσίες παροχής πληροφοριών λογαριασμού πληρωμών και  υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών.

Το Attica Bank API Portal επιτρέπει σε Third Party Providers (TPPs), όπως εταιρείες Fintech, κατασκευαστές εφαρμογών και startups, να αναπτύσσουν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση των APIs.

Η Attica Bank απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους να  επισκεφθούν και να αξιοποιήσουν τις νέες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του εξειδικευμένου Portal στη  διεύθυνση: https://openbanking.atticabank.gr