Η Attica Bank, με στόχο την στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και την ικανοποίηση των αναγκών τους, αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών τους με παράλληλη εξοικονόμηση χρημάτων και αύξηση της αξίας των ακινήτων τους, συμμετέχει ενεργά στον Β΄ κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ».

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο Προϋπολογισμός του Β΄ Κύκλου του Προγράμματος ανέρχεται σε €275,01εκατ. και διαχειριστής αυτού έχει οριστεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).
To Πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, που εντάσσονται βάσει των εισοδημάτων της εκκαθαρισμένης φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2018, σε μία εκ των 7 κατηγοριών εισοδηματικών κριτηρίων του Προγράμματος (καταργείται σε σχέση με την Α΄ Κύκλο το ανώτατο όριο στην 7η εισοδηματική κατηγορία) και επιθυμούν την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους.
Συνίσταται δε, στην παροχή κινήτρων για την υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, δύναται να ανέλθει έως και τις €25.000 χωρίς ωστόσο το κόστος να ξεπερνάει τα €250/τ.μ..
Τα κίνητρα προς τους πολίτες αφορούν σε:
• επιχορήγηση έως και 70% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων
• κάλυψη δαπάνης ενεργειακού επιθεωρητή, τυχόν μελετών και συμβούλου έργου
• επιδότηση επιτοκίου κατά 100%, σε περίπτωση λήψης δανείου για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.
Η Attica Bank συνεχίζει τη συμμετοχή της στο Β΄ Κύκλο του Προγράμματος παρέχοντας δάνεια για την υλοποίηση των επιλέξιμων παρεμβάσεων με τους ακόλουθους ευνοϊκούς όρους:
1. Προνομιακό επιτόκιο, λόγω της άτοκης συμμετοχής του Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ σε ποσοστό 33,33% στο κεφάλαιο του δανείου.
2. Επιδότηση Επιτοκίου από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100%.
3. Εισφορά του Ν.128/75 μειωμένη, καθώς με την εισφορά επιβαρύνονται μόνο τα κεφάλαια της Τράπεζας, δηλ. 66,67% του ποσού του δανείου.
4. Άνευ εμπράγματων εξασφαλίσεων.
5. Μηδενικό κόστος διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων του Προγράμματος.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα αλλά και των αιτημάτων δανειοδότησης από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr και στην σχετική υποσελίδα για τον Β’ Κύκλο https://exoikonomisi-b.ypen.gr/, οι δε υποβολές ξεκινούν διαδοχικά ανά ομάδα Περιφερειών από τις 16/9/2019.
Για αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.atticabank.gr, να καλέσουν στην υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας στο 210 3669000, αλλά και να απευθυνθούν στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank.