Η Alpha Bank διευκολύνει την κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προστασία της κύριας κατοικίας των Πελατών της, ενώ παράλληλα διακόπτει τους πλειστηριασμούς και παρέχει ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών. 

Με γνώμονα την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για την ομαλή αποπληρωμή των οφειλών των πελατών της, η Alpha Bank διευκολύνει έμπρακτα τη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεών τους, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ) στο πλαίσιο του Νόμου 4605/2019, με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών από την αναγκαστική ρευστοποίηση.

Συγκεκριμένα, και όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα ενημερώνει προσωπικά, μέσω 20.000 επιστολών, τους δυνητικά επιλέξιμους Πελάτες της, για τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ρύθμισης που προσφέρει ο νέος Νόμος, με τη συμμετοχή του Δημοσίου, προσκαλώντας τους παράλληλα να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr.

Με σκοπό την πρακτική καθοδήγηση και υποστήριξη των Πελατών της που επιθυμούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση, η Alpha Bank δημιούργησε μία εξειδικευμένη Υπηρεσία Τηλεφωνικής Υποστήριξης μέσω της οποίας παρέχονται πληροφορίες για τη χρήση της πλατφόρμας. Παράλληλα, σε 38 Καταστήματα του Δικτύου της Alpha Bank σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας, όπου εξειδικευμένα Στελέχη παρέχουν πρακτικές οδηγίες στους ενδιαφερόμενους Πελάτες για την ολοκλήρωση και τελική υποβολή της αίτησής τους.

Επιπλέον, η Alpha Bank θα αναστέλλει τη διενέργεια πλειστηριασμών για όσους οφειλέτες βρίσκονται σε στάδιο υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα και πληρούν τα βασικά κριτήρια που θέτει ο Νόμος. Η αναστολή θα παραμένει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και πριν αξιολογηθεί η επιλεξιμότητα του Πελάτη μέσω της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Alpha Bank εξακολουθεί να προσφέρει ιδιαίτερα ευνοϊκά προγράμματα ρύθμισης σε Πελάτες της που επιθυμούν να διευθετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς την Τράπεζα, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων συνεργασίας μαζί τους.