Διατηρούν τις θετικές τους συστάσεις για τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα οι αναλυτές της JP Morgan και της Bank of America, μετά τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου.

Σε ό,τι αφορά τη Eurobank, τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων της JP Morgan, η οποία όπως τονίζει περιμένει την οριστικοποίηση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου Cairo. Αυτό που έκανε περισσότερο εντύπωση στην αμερικανική τράπεζα είναι πως αναμένεται ουδέτερη επίπτωση στα κεφάλαια από την ένταξη του Cairo στο σχέδιο «Ηρακλής». Η εφαρμογή του σχεδίου σημαίνει ότι το μέγεθος των τίτλων υψηλής διαβάθμισης θα μειωθεί κατά την καθαρή παρούσα αξία του συνόλου των εγγυήσεων περίπου 250 εκατ. ευρώ. Έτσι, η επίδραση στο κεφάλαιο από τους τίτλους μεσαίας διαβάθμισης θα είναι πιθανώς υψηλότερη από την αρχική εκτίμηση του 1,2-1,4 δισ. ευρώ. Αυτό θα αντισταθμιστεί από το μηδενικό ρίσκο που αναμένεται να φέρουν οι τίτλοι υψηλής διαβάθμισης.

Η BofA υπογραμμίζει τα βασικά στοιχεία του τριμήνου της Eurobank ήταν 1) η βελτίωση των βασικών εσόδων, 2) η διατήρηση του αρνητικού οργανικού σχηματισμού NPE με μειωμένες προβλέψεις για ζημίες δανείων και 3) η αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών. Ετσι η Eurobank παραμένει για τη BofA η κορυφαία της επιλογή από τον κλάδο.

Και τα μεγέθη της Εθνικής ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων της JP Morgan, με ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με υψηλότερα κέρδη από τις συναλλαγές. Αυτό που την εντυπωσίασε περισσότεροι ήταν πως οι τάσεις βασικής κερδοφορίας δείχνουν ότι η Εθνική εφαρμόζει αποτελεσματικά το σχέδιο μετασχηματισμού και όλα τα βασικά μεγέθη σημείωσαν σταδιακή βελτίωση το τρίτο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης από την έκδοση Tier 2 και των χαμηλότερων εσόδων από συναλλαγές, ενώ η τράπεζα πρέπει να μειώσει τα NPEs κατά μόνον 0,3 δισ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο για να επιτύχει τον στόχο για το 2019, ενώ ο αρνητικός σχηματισμός συνεχίζεται.

Από την πλευρά της η BofA επισημαίνει πως τα βασικά σημεία του τριμήνου της Εθνικής ήταν 1) τα ισχυρά κέρδη από συναλλαγές και η διατήρηση του μομέντουμ στις προμήθειες, 2) η μείωση των προβλέψεων για εγχώριες λειτουργίες και οι μη οργανικές μειώσεις NPEs και 3) η αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών.

Εφημερίδα «Καθημερινή»