Ο οίκος Moody’s κρίνει ως πιστωτικά θετικό (credit positive) το νέο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank για το 2021-2022, βασικό μέρος του οποίου αποτελεί η ριζική μείωση των μεγάλων αποθεμάτων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).

Οι ειδικοί της Moody’s κρίνουν το σχέδιο της Alpha Bank θετικά γιατί όπως τονίζουν  αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη πρόκληση της τράπεζας μέσω μιας μεγάλης τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου των NPEs.

Παρότι οδηγεί σε μείωση κατά 350 μονάδες του δείκτη κεφαλαίων CET 1, το σχέδιο συνδυασμένο με άλλες κινήσεις που σχετίζονται με την λειτουργία και μέσω μιας στρατηγικής που επικεντρώνεται στον πελάτη, θα απελευθερώσει οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και θα της επιτρέψει να αυξήσει τον δανεισμό στην πραγματική οικονομία, κάτι που θα στηρίξει τα οργανικά κέρδη.