Στην πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής της Attica Wealth Management προχώρησε η Attica Bank, όπως επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Θεόδωρος Πανταλάκης.

Η Attica Wealth Management, εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, πέρασε στα χέρια του Ypsilon Group, σε μία διαδικασία που είχε ξεκινήσει το 2019 μέσα από πλειοδοτικό ανοιχτό διαγωνισμό.

Αυτή είναι η τρίτη πώληση θυγατρικής στην οποία προχωρά η Attica Bank, αποδεικνύοντας πως στρέφει την προσοχή της ακόμα περισσότερο σε καθαρά τραπεζικές εργασίες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank, κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, με αφορμή την πώληση της τρίτης κατά σειρά θυγατρικής εταιρείας της τράπεζας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Η  Attica Bank ολοκλήρωσε τη διαδικασία πώλησης της θυγατρικής εταιρείας Attica Wealth Management, μεταφέροντας το 100% των μετοχών της εταιρείας στην Ypsilon Group.

H διαδικασία είχε ξεκινήσει το 2019 μέσα από πλειοδοτικό ανοιχτό διαγωνισμό και ολοκληρώθηκε τώρα.

Τόσο η Attica  Bank όσο και το Ypsilon Group εξέφρασαν την πρόθεσή τους η συνεργασία να διευρυνθεί προς όφελος και των δύο πλευρών.

Με την πώληση των θυγατρικών εταιρειών Attica Wealth Management, Attica Ventures και Attica Finance, η Attica Bank συνεχίζει την υλοποίηση του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου της, με επανεξέταση των συμμετοχών της και επικέντρωση των δραστηριοτήτων της σε καθαρά τραπεζικές εργασίες.