Διατηρεί τη θετική της στάση για τις ελληνικές τράπεζες η JP Morgan σημειώνοντας πως οι μετοχές τους έχουν ελκυστικό προφίλ ρίσκου-απόδοσης, και το μεγάλο discount που έχουν σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες αποτελεί έναν ισχυρό καταλύτη για την πορεία τους στη συνέχεια.

Πάντως, τονίζει, οι προκλήσεις παραμένουν κυρίως σε ό,τι αφορά το κόστος ιδίων κεφαλαίων, ενώ εκτιμά πως τα NPEs θα αυξηθούν κατά 10,7 δισ. ευρώ φέτος.

Με το βάθος και τη διάρκεια της ύφεσης να είναι αβέβαια, η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και οι ευαισθησίες που σχετίζονται με τα κεφάλαια παραμένουν στο επίκεντρο για τις ελληνικές τράπεζες, σημειώνει η JP Morgan. Όπως αποδεικνύει το α’ τρίμηνο του 2020, η εκτίμηση και ο ποσοτικός υπολογισμός του κόστους κινδύνου είναι μια σημαντική πρόκληση, η οποία επηρεάζει τις κατά τα άλλα αξιοπρεπείς λειτουργικές τάσεις που αναμένονται στη συνέχεια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αμερικάνικης τράπεζας, ο κλάδος θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέα NPEs ύψους 10,7 δισ. (αυξημένα ήτοι κατά 17%), λόγω της κρίσης της πανδημίας. 

Ενώ αυτό θα καθυστερήσει περαιτέρω το recovery story των ελληνικών τραπεζών, το κόστος CET1 στις 200 μονάδες βάσης θα είναι συνολικά διαχειρίσιμο, αφήνοντας ακόμη χώρο για μια οργανική μείωση των NPEs.

Σε ό,τι αφορά τις μετοχές των ελληνικών συστημικών τραπεζών, η JP Morgan επισημαίνει πως με έναν δείκτη τιμής προς λογιστική αξία P/TBV στo 0,2x και 0,3x στο μακροπρόθεσμο σενάριο ύφεσης, θεωρεί πως το προφίλ απόδοσης – κινδύνου είναι ελκυστικό, αλλά η αναγκαία μείωση στο κόστος ιδίων κεφαλαίων μπορεί να απαιτήσει περισσότερη ορατότητα.

Οι προτιμώμενες μετοχές για την JP Morgan είναι οι Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα, όπως επισημαίνει, ενώ σε ό,τι αφορά την πιστωτική αγορά, αν και διατηρεί τη θετική μακροπρόθεσμη στάση της για τον κλάδο, υποβαθμίζει τους τίτλους των Alpha, Eurobank και ΕΤΕ σε ουδέτερη στάση από overweight, και διατηρεί την underweight στάση για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς.

Για τη μετοχή της Alpha Bank δίνει τιμή-στόχο το 1,10 ευρώ, για την Eurobank το 0,70 ευρώ, για την Εθνική τα 1,80 ευρώ και για την Πειραιώς τα 2 ευρώ, με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2020. Για τις πρώτες τρεις τηρεί στάση overweight ενώ για την Πειραιώς neutral.

Όπως εκτιμά η JP Morgan, τα χειρότερα έχουν ήδη αποτιμηθεί στις τιμές των μετοχών των ελληνικών συστημικών τράπεζων, αλλά οι βραχυπρόθεσμοι καταλύτες περιορίζονται λόγω των πιέσεων στο κόστος ιδίων κεφαλαίων: Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο P/TBV στο 0,3x στο σενάριο μακροπρόθεσμης ύφεσης, και με discount 60% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Αυτός είναι αναμφισβήτητα ο βασικός καταλύτης για τις μετοχές, δεδομένου ότι οι τιμές των μετοχών προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό μεγάλο μέρος των δυσκολιών του τρέχοντος περιβάλλοντος αλλά η έλλειψη ορατότητας πιθανώς πιέζει το κόστος των ιδίων κεφαλαίων σε αυξημένα επίπεδα, με την αγορά να απαιτεί ακόμα 2,2 φορές υψηλότερο COE για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές, ή στο 24% που είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Πηγή:capital.gr