“Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα” για το 2020 αναδείχθηκε η Alpha Bank  στα βραβεία “Awards for Excellence 2020” της διεθνούς οικονομικής έκδοσης “Euromoney”,  για την προσαρμοστικότητα, την ισχυρή κεφαλαιακή θέση καθώς και την κοινωνική υπευθυνότητα που επέδειξε η Τράπεζα κατά την πρόσφατη κρίση που προκάλεσε η πανδημία Covid-19.

Το βραβείο απονέμεται, κατόπιν εκτενούς ανάλυσης των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, στα τραπεζικά ιδρύματα που ξεχωρίζουν από τους ανταγωνιστές τους, εξαιτίας της δυναμικής παρουσίας που έχουν στις διεθνείς και εγχώριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.