Για τις πρωτοβουλίες και τους στόχους της Alpha Bank μίλησαν στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, ο Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Β. Ράπανος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Β. Ψάλτης.

Ψάλτης: «Τολμάμε την επανεκκίνηση της Τράπεζάς μας»

Σταθερή δέσμευση της Alpha Bank στην εθνική προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας

Την ισχυρή δέσμευση της Alpha Bank στην εθνική προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας επανέλαβε από το βήμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο CEO του Ομίλου Βασίλειος Ε. Ψάλτης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τους Μετόχους για την αποφασιστικότητα της Διοίκησης να διατηρήσει ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας, παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις που θέτει η υγειονομική και οικονομική κρίση.

«Με την αυτοπεποίθηση που αρμόζει σε έναν μεγάλο θεσμικό φορέα», η Alpha Bank διασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία της από την έναρξη της πανδημίας και συνέχισε να υποστηρίζει τους Πελάτες της και την Ελληνική Οικονομία, παρέχοντας ασφαλείς υγειονομικές συνθήκες σε συναλλασσόμενο κοινό και στο
προσωπικό της, τόνισε ο κ. Ψάλτης.

Και προσέθεσε: «Παράλληλα, αντιλαμβανόμενοι ως εθνική αποστολή την επιστροφή στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα, στηρίζουμε ενεργά την Ελληνική Οικονομία. Ήδη, από την αρχή του έτους έως σήμερα, έχουμε χορηγήσει περί τα Ευρώ 3 δισ. νέες χρηματοδοτήσεις. Προωθούμε ενεργά τη συμμετοχή των Πελατών μας στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των Επιχειρήσεων, με την εγγύηση φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτυγχάνοντας, μάλιστα, να είμαστε η Τράπεζα που εξασφάλισε το μεγαλύτερο όγκο κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Τέλος, προχωρήσαμε σε αναστολές πληρωμών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων, ύψους Ευρώ 4,8 δισ. στο πρώτο εξάμηνο του 2020, στηρίζοντας εμπράκτως τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται».

Αταλάντευτη η πορεία υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της Alpha Bank

Ο κ. Ψάλτης χαρακτήρισε το 2019 «έτος επανακαθορισμού της στρατηγικής μας κατεύθυνσης», κατά το οποίο «ως νέα Διοικητική Ομάδα, δουλέψαμε στενά μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Εργαζομένους μας προκειμένου να σχεδιάσουμε και να θέσουμε σε τροχιά υλοποίησης το όραμά μας για την Alpha Bank του μέλλοντος».

Ο CEO της Alpha Bank επανεπιβεβαίωσε τους τέσσερις άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου 2020-2022:

Πρώτον, την αποφασιστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, μέσα από την αξιοποίηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, αλλά και την επανεκκίνηση του Προγράμματος Τιτλοποίησης ΜΕΑ Galaxy, ύψους Ευρώ 10,6 δισ., μίας από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην Ευρώπη η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει το ζωηρό ενδιαφέρον ισχυρών διεθνών επενδυτών της διεθνούς αγοράς. «Βρισκόμαστε ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τους προτιμητέους επενδυτές και φιλοδοξούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε δεσμευτικές προσφορές και να μπούμε στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης αυτής της μεγάλης συναλλαγής εντός του τρέχοντος έτους. Η ολοκλήρωση του Galaxy θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού μας και να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας που έχουμε θέσει», τόνισε ο κ. Ψάλτης.

Υπενθύμισε επίσης ότι, προς αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα την πώληση του Neptune, ενός χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 1,1 δισ., «εισάγοντας νέα αρχιτεκτονική σε τέτοιου είδους συναλλαγές».

Δεύτερον, την προσήλωση στην ικανοποίηση των αναγκών των Πελατών της Τράπεζας και στη στήριξη των επενδύσεων στην Ελλάδα. «Είμαστε απολύτως δεσμευμένοι στην εθνική προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της πανδημίας. Όμως οφείλουμε παράλληλα να στρέψουμε το βλέμμα στο Αύριο. Στην Alpha Bank, θεωρούμε αποστολή μας να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και να βάλουμε ως προτεραιότητα την παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών υπηρεσιών».

Τρίτον, τη μεθοδική υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού γύρω από 20 μεγάλες δράσεις που έχουν ήδη σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν υπό την εποπτεία εξειδικευμένου Transformation Office, ενώ η ψηφιακή agenda παραμένει μεταξύ των πιο σημαντικών προτεραιοτήτων, με σειρά παρεμβάσεων για βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του Πελάτη.

Τέταρτον, τη διαρκή ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. «Η αύξηση του αριθμού των Ανεξάρτητων Μη- Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και των τομέων ευθύνης των μελών της Διοικητικής Ομάδας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Εποπτικών Αρχών, και η προσαρμογή των καταστατικών εγγράφων και εσωτερικών διαδικασιών στο νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης προάγουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποδοτικότητα», τόνισε ο κ. Ψάλτης. Υπογράμμισε ότι στον ίδιο πυλώνα εντάσσεται και η «διαμόρφωση ενός πλαισίου ανάδειξης του ταλέντου και ανταπόδοσης προς το Προσωπικό, μέσω μιας δομημένης διαδικασίας στοχοθεσίας και επιμέτρησης της απόδοσης».

Θετικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις και σημαντικά επιτεύγματα για την Alpha Bank το 2019

«H δυνατότητα που έχουμε να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία στην παρούσα φάση πηγάζει από την καλή πορεία των μεγεθών και από τα επιτεύγματά μας κατά το 2019», επεσήμανε ο CEO της Alpha Bank και υπενθύμισε ότι το προηγούμενο έτος σημειώθηκε περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας, συνεχίστηκε η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, βελτιώθηκε η ρευστότητα, ενώ διατηρήθηκε η ανοδική πορεία της κερδοφορίας και η υλοποίηση δράσεων για την περιστολή του κόστους.

«Το 2019 η Alpha Bank παρέμεινε προσηλωμένη στο ανασχεδιασμένο πελατοκεντρικό της μοντέλο, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και συνέχισε να παρέχει χρηματοδότηση στους τομείς της οικονομίας με ισχυρή ζήτηση», τόνισε ο κ. Ψάλτης. Σημείωσε ότι ως αποτέλεσμα, το 2019, οι νέες χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 3,5 δισ. έναντι Ευρώ 3 δισ. το 2018 και κατευθύνθηκαν κυρίως στους τομείς των μεταφορών, της μεταποίησης, του εμπορίου και του τουρισμού, ενώ προέβη στην εκτίμηση ότι το 2020 οι εκταμιεύσεις νέων δανείων στην Ελλάδα θα διαμορφωθούν σε άνω των Ευρώ 5 δισ.

Ο νέος ρόλος των τραπεζών και η ανάγκη για έναν ενάρετο κύκλο επενδύσεων

«Το τραπεζικό σύστημα οφείλει να παίξει καταλυτικό ρόλο στην αύξηση της απορροφητικότητας, σε σχέση με το παρελθόν, αναλαμβάνοντας τη συγχρηματοδότηση έργων και την ενίσχυση του νέου οικοσυστήματος που θα κινητοποιήσει κεφάλαια προς επένδυση», τόνισε ο κ. Ψάλτης και επεσήμανε ότι «οι τράπεζες εμπλέκονται ως μηχανισμός βέλτιστης κατανομής των αποταμιευτικών πόρων της κοινωνίας, αλλά και ως αρωγός και σύμβουλος στη διαχείριση και στην απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την επόμενη δεκαετία, που αγγίζουν τα Ευρώ 70 δισ., καθώς στους πόρους του ΕΣΠΑ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προστέθηκαν και επιπλέον Ευρώ 32 δισ., μετά και την πρόσφατη συμφωνία των ηγετών της Ευρώπης για το νέο Ταμείο Ανάκαμψης».

Ο CEO σημείωσε ότι «αυτοί οι πόροι θα πρέπει να αξιοποιηθούν για ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, για να πετύχουμε μία συνολική επανεκκίνηση ως Οικονομία, δίνοντας έμφαση στις δράσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφει την προσοχή της, δηλαδή στην πράσινη οικονομία, στην έξυπνη οικονομία και στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη».

«Στόχος όλων πρέπει να είναι ένας νέος “ενάρετος κύκλος” επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, νέων θέσεων εργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας στη χώρα. Eμείς στην Alpha Bank φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε ως πόλος επαναπατρισμού για τους Έλληνες του εξωτερικού - και ήδη έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε κάποιους».

Τολμηρή και αποφασιστική πορεία για την επανεκκίνηση της Alpha Bank

«Η κρίση αποκάλυψε τη δυναμική της εξέλιξης και της αλλαγής που έχει στο DNA της η Alpha Bank» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ψάλτης, καθώς «όλοι μαζί, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική Ομάδα και το Προσωπικό της Τράπεζας, με αφοσίωση, επαγγελματισμό, υψηλό αίσθημα καθήκοντος αλλά και με ευελιξία και ρηξικέλευθες ιδέες, ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες εξυπηρέτησης των Πελατών μας και στήριξης της Οικονομίας». Πάνω σε αυτή την παρακαταθήκη, η Alpha Bank ετοιμάζεται πλέον να πορευθεί ακόμη πιο τολμηρά, όπως είπε ο κ. Ψάλτης ολοκληρώνοντας την ομιλία του. «Το Σχέδιο Μετασχηματισμού της Τράπεζάς μας εισέρχεται, όπως είχαμε δεσμευτεί, σε τροχιά υλοποίησης με ταχείς ρυθμούς. Τολμάμε την επανεκκίνηση της Τράπεζάς μας, εκσυγχρονίζοντας όχι απλώς τις διαδικασίες στο εσωτερικό του Ομίλου αλλά την ίδια την αντίληψή μας για το ρόλο μας στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Τολμάμε να εξελιχθούμε οι ίδιοι και, οικοδομώντας πάνω στις αξίες που θεμελίωσαν την ισχυρή παρουσία μας τόσες δεκαετίες, να διαμορφώσουμε μία νέα Τράπεζα, που μαζί με τους Πελάτες μας, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον ευκαιριών για όλους».

rapanos omilia alpha bank

Ράπανος: «Η Alpha Bank πρωτοστατεί στη στήριξη της επιχειρηματικότητας»

Ανθεκτική η ελληνική οικονομία στην κρίση

Την εκτίμηση ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων θα μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της αναμενόμενης ύφεσης και θα στηρίξουν την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας από το τέταρτο τρίμηνο του 2020, διατύπωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Βασίλειος Θ. Ράπανος, κατά τη σημερινή ομιλία του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο κ. Ράπανος τόνισε ότι η Ελλάδα επέδειξε ιδιαίτερη οικονομική ανθεκτικότητα, παρά την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, με το ΑΕΠ να μειώνεται μόλις κατά 0,9% το πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι συρρίκνωσης κατά 3,2% που σημειώθηκε στην Ευρωζώνη. Η επιτυχία αυτή, όπως είπε, «οφείλεται στην καλή λειτουργία της κρατικής μηχανής για την κάμψη της επιδημικής καμπύλης, στη ραγδαία προσαρμογή του ιδιωτικού όπως και του δημόσιου τομέα στην ψηφιακή οικονομία, καθώς και στην αποφασιστική και γρήγορη αντίδραση του κράτους για την οικονομική στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων».

Ισχυροί θεσμοί και γενναίες μεταρρυθμίσεις για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη

Προκειμένου η ελληνική οικονομία να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank τόνισε ότι «δεν αρκεί η διαχείριση της ζήτησης, αλλά πρέπει να στηριχτεί και η πλευρά της προσφοράς, με ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας». Ενόψει της σημαντικής εισροής πόρων από την Ε.Ε. τα επόμενα χρόνια, η χώρα μας καλείται να αξιοποιήσει παραγωγικά αυτή τη σημαντική ευκαιρία, τόνισε. «Η διαχείριση αυτών των πόρων οφείλει να υπερβεί τις παθογένειες στο πεδίο της απορρόφησης, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και την υλοποίηση ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου».

Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Ράπανος, «η διατηρήσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο θέμα πόρων και καλών σχεδιασμών – εξίσου σημαντικοί είναι οι θεσμοί και οι μηχανισμοί αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων». Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ράπανος ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω θεσμικής θωράκισης στο εθνικό σύστημα υγείας με την εφαρμογή σύγχρονων κανόνων διακυβέρνησης τόσο στα νοσοκομεία όσο και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, απλοποίησης του φορολογικού συστήματος ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό και ελκυστικό για επενδύσεις, καθώς και εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης και σύνδεσής της με την παραγωγή.

Καθοριστικός ο ρόλος των τραπεζών για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Αναφερόμενος στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τόνισε ότι «ο ρόλος των τραπεζών είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας», ενώ χαρακτήρισε το τραπεζικό σύστημα «αιμοδότη όλων των επενδυτικών ευκαιριών» και υπογράμμισε ότι «η διαμόρφωση μιας δυναμικής και συνετής πιστωτικής πολιτικής μπορεί να βοηθήσει στη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων και στην ενίσχυση του χαμηλού ποσοστού απορρόφησής τους […] Σε αυτή την πρωτόγνωρη υγειονομική και οικονομική κρίση, οι τράπεζες καλούνται να διοχετεύσουν αποτελεσματικά τα κεφάλαια των κρατικών προγραμμάτων στήριξης, και παράλληλα να χορηγήσουν δάνεια στην πραγματική οικονομία, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ύφεσης που επέφερε η νέα κρίση στην ελληνική οικονομία».

Σημαντικό το 2019 για την Alpha Bank

Αναφερόμενος στην πορεία της Alpha Bank κατά το 2019, «μία σημαντική περίοδο για την Τράπεζά μας», ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράμμισε ότι «με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε από την αρχή του έτους ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ψάλτης έδωσε νέα πνοή και προχώρησε σε αλλαγές που οριοθετούν μία νέα πορεία για την Τράπεζά μας».

Υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, την πρόοδο που πέτυχε η Τράπεζα στον τομέα της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της με τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και Ανοιγμάτων και τόνισε ότι καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, θα έχει το Πρόγραμμα Galaxy που βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί προτεραιότητα του τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «η Alpha Bank πρωτοστατεί στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, τόσο με απευθείας χρηματοδότηση των επενδύσεων όσο και συμβάλλοντας ενεργά στην αξιοποίηση των πόρων που έχει διαθέσει η Πολιτεία για την ενίσχυση των επιχειρήσεων».

Σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράμμισε ότι «στις 18 συνεδριάσεις που έγιναν το 2019, εξέτασε μεθοδικά και συστηματικά όλα τα σημαντικά θέματα και ενθάρρυνε τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο να προχωρήσει σε αλλαγές και αναδιαρθρώσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστική θέση της Τράπεζας».

Τέλος, ο κ. Ράπανος ευχαρίστησε θερμά το Προσωπικό του Ομίλου «για το υψηλό επίπεδο προθυμίας, ζήλου, αφοσίωσης και εργατικότητας που επέδειξε, ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας» και διαβεβαίωσε τους Μετόχους, ότι παρά τις «μεγάλες αβεβαιότητες» που χαρακτηρίζουν την περίοδο που διανύουμε, «η προσπάθεια που ξεκινήσαμε για μεταρρυθμίσεις και εξυγίανση του χαρτοφυλακίου δανείων θα συνεχιστεί, με τις ανάλογες προσαρμογές, ώστε η Τράπεζά μας να είναι σε θέση να παίξει και πάλι τον σημαντικό της ρόλο στη μετά κορωνοϊό εποχή και να σας ανταμείψει για την εμπιστοσύνη που δείχνετε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια».