Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., η μεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο της σε όρους ενεργητικού και κεφαλαίων υπό διαχείριση, παρέμεινε για 13η χρονιά, το 2020, η ηγέτιδα στο χώρο διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θεσμικών χαρτοφυλακίων και στη διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων τρίτων παρόχων (Fund Selection), με υπό διαχείριση κεφάλαια αξίας 4,08 δισ. ευρώ.

Με μερίδιο αγοράς 27,40% και ενεργητικό 2,22 δισ. ευρώ τα Αμοιβαία ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των επενδυτών, πετυχαίνοντας θετικές αποδόσεις και πέρσι, μια χρονιά με ιδιαίτερες δυσκολίες εξαιτίας της πανδημικής κρίσης. Η συνέπεια, η εμπειρία και η τεχνογνωσία, που, διαχρονικά, χαρακτηρίζει την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία, αξίζει να σημειωθεί ότι, διαθέτει επίσης ηγετική παρουσία και στις αγορές που δραστηριοποιείται στη ΝΑ Ευρώπη (Βουλγαρία και Ρουμανία), αποτυπώθηκε στις αποδόσεις των, υπό διαχείριση, Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Ενδεικτικά, σε περίοδο πενταετίας (31/12/2015-31/12/2020) σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών ξεχωρίζουν στις κατηγορίες:

  • Tων Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα (LF) Greek Government Bond Fund με απόδοση 135,34% και (LF) Greek Corporate Bond Fund, με απόδοση 41,20%,
  • Των Μετοχικών Funds of Funds, τα (LF) FoF Equity Blend με14%, (LF) FoF Global Emerging Markets με απόδοση 43,57%,
  • Tων Μικτών Funds of Funds, το (LF) FoF Global High με απόδοση 29,78% και (LF) FoF Balanced Blend US με 25,17%.

Επιπλέον και ειδικά σε ότι αφορά στο 2020:

  • Παρά την ιδιαίτερη συγκυρία, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Absolute Return Fund, πρωτοποριακό προϊόν στο χώρο των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, απέδειξε πως επιτυγχάνει το στόχο του, που είναι η θετική απόλυτη απόδοση ανεξάρτητα από τις συνθήκες των αγορών, όπως αποδεικνύεται σταθερά από την έναρξή του.
  • Για πέμπτη διαδοχική φορά, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, συνέχισε την πρωτοπορία της στα προσφερόμενα προϊόντα προς τους Μεριδιούχους της, διαθέτοντας Αμοιβαία Κεφάλαια που διανέμουν μέρισμα.

Συγκεκριμένα, τα (LF) Greek Government Bond Fund και (LF) Greek Corporate Bond Fund που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., από το 2016 και κάθε χρόνο, μέσω των Σειρών Μεριδίων DIS (Distributing Share Classes), διανέμουν ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό μέρισμα στους πελάτες Private Banking της Eurobank, σε ετήσια βάση, προσπαθώντας, όσο είναι εφικτό, να διαφυλάξουν το επενδυμένο κεφάλαιο και να ενισχύσουν τις ταμειακές τους ροές εισπράττοντας, επιπλέον, και το μέρισμα. Από το 2020, οι Σειρές Μεριδίων DIS (Distributing Share Classes) των δύο Αμοιβαίων Κεφαλαίων, διατίθενται και σε ιδιώτες πελάτες της Τράπεζας.