Η Attica Bank ανακοινώνει ότι, από 24/05/2021,  αναπροσαρμόζει τα επιτόκια καταθέσεων (καταθετικοί λογαριασμοί πρώτης ζήτησης) ως εξής:

 

 • «attica My Account» σε 0,02% για ποσά από €0,01 έως και €5.000 και σε 0,05% για ποσά από €5.000,01 και άνω.
 • «attica My Account Plus» σε 0,10% για ποσά από €0,01 έως και €10.000 και σε 0,20% για ποσά από €10.000,01 και άνω.
 • «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.» σε 0,03%  για ποσά από €0,01 έως €5.000 και σε 0,07%  για ποσά από €5.000,01 και άνω.
 • «attica ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.» σε 0,15%
 • «ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.» σε 0,03% για ποσά από €0,01 έως €5.000 και σε 0,07% για ποσά από €5.000,01 και άνω.

Από την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία, αναπροσαρμόζονται τα επιτόκια των κάτωθι προϊόντων ταμιευτηρίου, που δεν διατίθενται για άνοιγμα νέων λογαριασμών:

 • «ΑΠΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ» σε 0,02% για ποσά από €0,01 έως €5.000 και σε 0,05%  για ποσά από €5.000,01 και άνω.
 • «attica ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ» σε 0,10%.
 • «attica ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» σε 0,10%.
 • «attica ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PLUS» σε 0,10%.

Επιπλέον των ανωτέρω και όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την 05/03/2021, η Attica Bank,  αναπροσαρμόζει από 05/05/2021 και τα επιτόκια Ταμιευτηρίων Μισθοδοσίας και λογαριασμών συναλλάγματος ως εξής:

 • «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» σε 0,80% για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα από €0,01 έως και €1.500 και σε 0,10% για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα από €1.500,01 και άνω.
 • «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» σε 0,60% για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα από €0,01 έως €1.500 και σε 0,10%  για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα από €1.500,01 και άνω.
 • «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.» σε 0,85% για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα από €0,01 έως €1.500 και σε 0,15%  για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα από €1.500,01 και άνω.
 • «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (USD)» σε 0,05%.
 • «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (GBP)» σε 0,05%.
 • «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕ ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ (NOK)» σε 0,05%.
 • «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD)» σε 0,05%.
 • «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)» σε 0,05%.
 • «ΕΝΤΟΚΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ (ΝΟΚ)» σε 0,05%.
 • «ΕΝΤΟΚΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD)» σε 0,05%.
 • «ΕΝΤΟΚΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)» σε 0,05%.

Για αναλυτικές πληροφορίες επί των λεπτομερών όρων διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, μπορείτε να απευθυνθείτε στα καταστήματα του Δικτύου της Attica Bank, στο www.atticabank.gr ή στα τηλέφωνα 210-3669000 και 801-11-500900.