Προσφορές άνω των 640 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε, ήδη από τις πρώτες ώρες, το ξένο βιβλίο της συνδυασμένης προσφοράς νέων μετοχών της Alpha Services & Holdings και το βλέμμα αγοράς στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η υψηλή ζήτηση θα ωθήσει υψηλότερα την τιμή διάθεσης.

Η ΑΜΚ διενεργείται, όπως είναι γνωστό, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και διάθεση των νέων μετοχών, μέσω συνδυασμένης προσφοράς. Χθες το πρωί άνοιξε βιβλίο προσφορών για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, μέσω της οποίας θα διατεθεί το 80% των νέων μετοχών, με στόχο την άντληση περίπου 640 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα ξεκίνησε και η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα για άντληση 160 εκατ. ευρώ.

Το ξένο βιβλίο υπερκαλύφθηκε, όπως αναμενόταν, σχεδόν με το άνοιγμα, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών, που είχαν προεγγραφεί στο «σκιώδες» βιβλίο, μετέφεραν τις εντολές τους. ΤΧΣ, J. Paulson, Schroders, Capital, Helikon έχουν ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, εγγραφεί, ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξουν, σήμερα ή αύριο, και άλλοι μακροπρόθεσμου ορίζοντα επενδυτές (Blackrock, EBRD).

Πολύ επικοινωνιακό θόρυβο προκάλεσε η απόφαση της Reggeborgh να εγγραφεί στο βιβλίο προσφορών της Alpha, εξέλιξη που συζητούσαν οι δύο πλευρές εδώ και καιρό. Η Reggeborgh επιδιώκει να πάρει ως το 3% του νέου μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Services & Holdings, καλύπτοντας αδιάθετες μετοχές.

Η υψηλότερη της προσφοράς ζήτηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να αυξηθεί η τιμή διάθεσης. Υπενθυμίζεται ότι στόχος της Alpha είναι η τιμή διάθεσης να ξεπεράσει το 1 ευρώ ανά μετοχή, στόχευση που με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις φαντάζει ρεαλιστική, καθώς η αγορά περιμένει τιμή μεταξύ 1 με 1,05 ευρώ. Τα πάντα, βέβαια, θα κριθούν στο κλείσιμο του βιβλίου.

Με βάση τις ως τώρα εγγραφές και τις προθέσεις συμμετοχής, το σχήμα των αναδόχων εκτιμά ότι ο αριθμός αδιάθετων μετοχών θα είναι αισθητά χαμηλότερος της ζήτησης από υφιστάμενους (υπερεγγραφή) και νέους μετόχους.

Υπενθυμίζεται ότι το ΔΣ της Alpha Services &Holdings θα αποφασίσει πώς θα διατεθούν οι τυχόν αδιάθετες μετοχές, που θα προκύψουν από τη συνδυασμένη προσφορά, αφού συνυπολογίσει τη γνώμη των γενικών συντονιστών και διαχειριστών του βιβλίου προσφορών, αναφορικά με την επιλογή μακροπρόθεσμων επενδυτών, που αγοράζουν μετοχές και τις διακρατούν σε βάθος χρόνου (buy and hold investors). Πρόκειται για άλλο ένα «όπλο» στα χέρια της Alpha, στην προσπάθεια να διασφαλιστεί υψηλή τιμή διάθεσης.

Το ύψος της ΑΜΚ δεν θα ξεπεράσει τα 800 εκατ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα θα ανέλθουν σε 757,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, στο σύνολό τους, για να καλύψει η Alpha Services & Holdings ισόποση αύξηση κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της Αlpha Bank.

Τα νέα κεφάλαια των 757,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν από την Αlpha Bank για ανάλωση κεφαλαίων, που προκαλεί η πιστωτική επέκταση, ύψους 10 δισ. ευρώ, που σχεδιάζει για την τετραετία 2021-24 σε Ελλάδα (8 δισ. ευρώ) και Ρουμανία, ενώ θα παράσχουν την αναγκαία ευελιξία για δέσμευση χρηματοδότησης σε έργα υψηλής αξίας.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η Alpha υπόσχεται απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 15% με 20% από τις νέες χορηγήσεις, που θα χρηματοδοτήσουν τα «φρέσκα» κεφάλαια. Επί του συνόλου των εργασιών -παλαιών και νέων- η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTVE) διαμορφώνεται περίπου στα επίπεδα που υπόσχονται και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Ειδικότερα, το πλάνο της Alpha προβλέπει RoTVE της τάξης του 7% το 2022, 9% το 2023 και 10% το 2024.

Μέρος της παραπάνω απόδοσης του 2024 (3%) θα έρθει από την προαναφερόμενη πιστωτική επέκταση, ένα άλλο (4%) από τη μείωση των NPEs και τη συρρίκνωση των προβλέψεων (80 μ.β. το 2022- 60 μβ. το 2024) και τα υπόλοιπα από την υποσχόμενη αύξηση των προμηθειών (1%), τη μείωση του κόστους (1%) και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της θυγατρικής στη Ρουμανία (1%).

Πρόσθετη αξία 1,5 δισ. βλέπουν οι αναλυτές ως το 2024

Πρόκειται, σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας, για αποδόσεις που συνιστούν «μαγνήτη» για τους υφιστάμενους μετόχους, αλλά και μακροπρόθεσμου ορίζοντα ξένα επενδυτικά κεφάλαιά, τα οποία ξανακοιτάζουν τη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, προσδοκάται ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα επιλέξουν να τοποθετηθούν πάνω από το 1 ευρώ ανά μετοχή, προκειμένου να μην απωλέσουν την αξία την οποία υπόσχεται η τράπεζα.

Σημειώνεται ότι μια τιμή διάθεσης μεταξύ 1 με 1,05 ευρώ συνεπάγεται, σύμφωνα με αναλυτές, αποτίμηση 0,41 με 0,44 φορές την καθαρή ενσώματη θέση μετά την ΑΜΚ και την εξυγίανση (p/tbv 0,41 με 0,44x). Αν δεν εφαρμοστεί το business plan της τετραετίας 2021-24, που εδράζεται στην ΑΜΚ, η τράπεζα θα μείωνε μεν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα με ίδια μέσα, θα υποσχόταν, όμως, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα χαμηλότερη απόδοση (RoTVE).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο μέτοχος θα προσδοκούσε, στον ίδιο ορίζοντα, σε μια δυνητική αποτίμηση της τάξης του 0,58x τα ίδια ενσώματα κεφάλαια. Μετά την ΑΜΚ μπορεί να προσδοκά σε αποτίμηση που σε ορίζοντα τετραετίας θα φθάσει ή και θα υπερβεί το 0,80x. Η ΑΜΚ, δηλαδή, δημιουργεί 1,5 δισ. αξία για τους μετόχους, με κόστος 0,8 δισ. ευρώ.

Το p/tbv 0,41 με 0,44x διαμορφώνεται στα ίδια περίπου επίπεδα που διαπραγματεύονται Εθνική και Πειραιώς, ενώ η Eurobank, ως «πιονέρος» της μείωσης των NPEs, διαπραγματεύεται με p/tbv υψηλότερο του 0,55x.

Πηγή: euro2day.gr