Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 21ης Ιανουαρίου 2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς, ολοκλήρωσε την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 52,0% στην Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.) από την WRED LLC, εταιρεία συνδεδεμένη με την Värde Partners, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 Το τίμημα που καταβλήθηκε ανήλθε σε €98 εκατ. (€1,25 ανά μετοχή).

Η Πειραιώς, μέσω της απόκτησης του ελέγχου της ΑΕΕΑΠ, αποκτά επενδυτικά ακίνητα αξίας άνω των 330 εκατ. ευρώ (315,6 εκατ. ευρώ στις 30/9 συν το logistics center στον Ασπρόπυργο και το κτήριο στο Μαρούσι για τα οποία έχει υπογράψει προσύμφωνα), τα οποία φέρουν ένα μέσο yield της τάξης του 5% με 6%.

Τα έσοδά της από την ενοποίηση της Trastor θα ενισχυθούν κατά τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ στην τρέχουσα χρήση (σ.σ. εφόσον την ενοποιήσει από 1/1/2022), ενώ η συνεισφορά της ΑΕΕΑΠ στα κέρδη του ομίλου αναμένεται, σύμφωνα με αναλυτές, να κινηθεί πέριξ των 5 εκατ. ευρώ.

Τα νούμερα είναι μικρά σε σχέση με τα προ προβλέψεων κέρδη της Πειραιώς, η απόκτηση του ελέγχου της Trastor αποτελεί, όμως, την πρώτη κίνηση διαφοροποίησης πηγών πρόσκτησης εσόδων, εδώ και αρκετά χρόνια και πιθανώς την πρώτη μετά την επιθετική εξυγίανση του ισολογισμού της.

Μετά τη μεταβίβαση του 52,07% η Πειραιώς θα βρεθεί να κατέχει το 96,8% της Trastor και θα υποχρεωθεί να υποβάλει δημόσια πρόταση. Η στόχευσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να διατηρήσει εισηγμένη την ΑΕΕΑΠ και επομένως, εφόσον χρειαστεί, θα εξετασθεί, σε πρώτο ή δεύτερο χρόνο, η διενέργεια placement για την ενίσχυση των ελεύθερα διαπραγματευόμενων μετοχών (free float).

To deal διενεργήθηκε με μικρό premium (πολλαπλασιαστής 1,05 επί του NAV) και η επίδραση από το τίμημα στους κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας θα είναι αμελητέα.

Το fund της Värde Partners, που είχε επενδύσει στην Trastor ΑΕΕΑΠ, συμπλήρωσε τον τρέχοντα μήνα, πενταετία επένδυσης και είχε ξεκινήσει την επιχείρηση αποεπένδυσης από τις αρχές της περσινής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, συζήτησε με επιλεγμένα private equity, real estate funds, αλλά και ΑΕΕΑΠ, το ενδεχόμενο πώλησης του ποσοστού του στην Trastor.

Οι προτάσεις που έλαβε, ενείχαν, όμως, υπολογίσιμο discount (της τάξης του 6% με 13%) σε σχέση με το NAV (σ.σ. τότε πέριξ του 1,06 ευρώ ανά μετοχή), με αποτέλεσμα η διερεύνηση να διακοπεί το καλοκαίρι και να κινηθεί εκ νέου το περασμένο φθινόπωρο, λόγω της βελτίωσης του κλίματος για την ελληνική οικονομία και των προοπτικών της αγοράς real estate.

H Πειραιώς εξέταζε το ενδεχόμενο να αποκτήσει το ποσοστό της Varde από το περασμένο καλοκαίρι και στα τέλη του 2021, με το συντριπτικό μέρος του προγράμματος επιθετικής εξυγίανσης του ισολογισμού να έχει ήδη υλοποιηθεί, ελήφθη η απόφαση να κατατεθεί προσφορά