(Upd 4 - 19:44). Τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, μέσα από την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και την επόμενη ημέρα της Τραπεζικής, έναντι των τεχνολογικών και άλλων προκλήσεων, σκιαγράφησαν τα στελέχη της Alpha Bank στο συνέδριο Fin Forum 2022 που πραγματοποιείται σήμερα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με τίτλο “Transformation, M&A’s and new business opportunities”

Από πλευράς Alpha Bank, έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή – Chief Operating Officer Στέφανου Μυτιληναίου ο οποίος συμμετείχε στη θεματική “Η Τράπεζα του Μέλλοντος”, του Ανώτερου Διευθυντή Επενδυτικής Τραπεζικής Ευάγγελου Καλαμάκη στη θεματική “Το Ταμείο
Ανάκαμψης στην Πράξη” και του Γιάννη Γκάνου - Alpha Real Estate Management and Investments

Στέφανος Μυτιληναίος: «Οι τράπεζες πρέπει να ‘χτίσουν’ πάνω στην αμφίδρομη εμπιστοσύνη με τους πελάτες και να την προστατεύσουν»
«Οι τράπεζες πρέπει να εστιάσουμε στην παράδοσή μας, στην “καρδιά” της δραστηριότητάς μας που δεν είναι άλλη από την πίστη, την αμφίδρομη δηλαδή εμπιστοσύνη από την τράπεζα προς τον πελάτη και από τον πελάτη προς την τράπεζα» τόνισε ο κ. Μυτιληναίος, εξηγώντας ότι οι προκλήσεις στον τραπεζικό κλάδο δεν περιορίζονται μόνο στις νέες τεχνολογίες και τα fintechs.
Όπως υπογράμμισε, υπάρχουν και άλλες σημαντικές παράμετροι για τις οποίες ο χρηματοπιστωτικός κλάδος πρέπει να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας, όπως είναι η ασφάλεια πληροφοριών (privacy) και η προστασία των δεδομένων (data protection), η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG καθώς και ο ρόλος του
ανθρώπινου παράγοντα στην εικόνα που διαμορφώνει η κοινή γνώμη για τις τράπεζες και στην εμπιστοσύνη που οικοδομείται μεταξύ των δύο μερών. Και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Παρά την πολυετή κρίση και την πολεμική κατά των τραπεζών, οι πελάτες εξακολουθούν να εμπιστεύονται τα τραπεζικά ιδρύματα για τα πλέον σοβαρά θέματά τους – είτε αποτελούν επιλογές ζωής είτε ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων».
Σε ερώτημα της συντονίστριας του πάνελ, δημοσιογράφου Μαρίας Νικόλτσιου, για τις τεχνολογίες που θα καθορίσουν το μέλλον του banking, ο Chief Operating Officer της Alpha Bank υπογράμμισε ότι το λεγόμενο unbundling που συχνά υιοθετείται από τις εταιρείες fintech για τον καθορισμό μίας πιο «επιθετικής»
στρατηγικής, δεν είναι συμβατό με την ουσία και την «καρδιά» της τραπεζικής, που είναι η εμπιστοσύνη.
«Η μάχη που πρέπει να δώσουμε είναι να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα στο banking, παραμένοντας παράλληλα ξεκάθαροι στην παροχή του Customer Value Proposition. Σκοπός δεν είναι να μετατρέψουμε τις τράπεζες σε ‘κατασκευαστές προϊόντων’, σκοπός μας είναι η υιοθέτηση των
σύγχρονων τεχνολογιών και η αξιοποίησή τους στην προσπάθειά μας να καλλιεργούμε και να ενισχύουμε συνεχώς την εμπιστοσύνη», τόνισε ο κ. Μυτιληναίος.

Ευάγγελος Καλαμάκης: «Στόχος μας για το Ταμείο Ανάκαμψης όχι απλώς η απορρόφηση αλλά η αξιοποίηση των κεφαλαίων σε έργα που θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία»
Στις προϋποθέσεις της αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και στους τομείς που στην Ελλάδα θα προσελκύσουν την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του ο κ. Καλαμάκης, παρομοιάζοντας χαρακτηριστικά το πρόγραμμα με «μαραθώνιο», δεδομένης της διάρκειάς του έως τον Αύγουστο του 2026.
Μιλώντας για τη διαχείριση του προγράμματος σημείωσε ότι τα πρώτα δείγματα είναι θετικά:
«Η εμπειρία μας στην διαπραγμάτευση για την Επιχειρησιακή Συμφωνία ήταν πολύ θετική και οι χρόνοι ανταπόκρισης πολύ γρήγοροι, ενώ υπήρξε ευελιξία των διαχειριστών του προγράμματος για αλλαγές και παρεμβάσεις με σκοπό την μεγιστοποίηση της χρήσης του και της διάθεσης των πόρων», ενώ αναφέρθηκε και
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργείται με τη βοήθεια έμπειρων συμβούλων σε συνεργασία με τις τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια διαφανής και απρόσκοπτη διαδικασία με προκαθορισμένους χρόνους ανταπόκρισης. «Το σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι τα χρήματα θα
προκαταβληθούν στις τράπεζες και θα είναι άμεσα διαθέσιμα προς τους φορείς των επιλέξιμων επενδύσεων», συμπλήρωσε ο κ. Καλαμάκης για να υπογραμμίσει ότι αφενός υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές για την επιλεξιμότητα, και αφετέρου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμάσουν λεπτομερή και εμπεριστατωμένα επενδυτικά σχέδια και να είναι διατεθειμένες να αναλάβουν επιπλέον υποχρεώσεις.
Πρόσθεσε επίσης ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι η πιστοδοτική διαδικασία έχει αποδοθεί στις τράπεζες που μέσω του προγράμματος «θα έχουν την ευκαιρία να επιτελέσουν τον θεσμικό τους ρόλο, να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους για την πιστωτική ανάπτυξη και τη γρήγορη αξιοποίηση των κεφαλαίων, αλλά και να ενισχύσουν την κερδοφορία τους». «Κυρίως όμως, στόχος των τραπεζών είναι να αξιοποιηθούν τα κεφάλαια σε έργα που θα δώσουν αξία στην οικονομία, όχι απλώς αυτά να απορροφηθούν», τόνισε συμπληρωματικά.
Σε ερώτημα του συντονιστή του πάνελ, δημοσιογράφου Γιάννη Παπαδογιάννη, αναφορικά με τους τομείς που είναι ελκυστικότεροι για την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, ο Ανώτερος Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής της Alpha Bank σημείωσε ότι στον τομέα της πράσινης μετάβασης οι επενδύσεις θα στοχεύσουν στον μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας στις βιομηχανίες ώστε αυτές να αναπτυχθούν και να λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο.
Ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό ανέφερε ότι «η χώρα μας έχει πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα, με την έμφαση να πρέπει να δοθεί στις υποδομές και στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα», ενώ αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο παράδειγμα αιτήματος που έχει λάβει η Alpha Bank για χρηματοδότηση από
μέρους ξένης εταιρείας στον τομέα των data analytics, το οποίο σχολίασε ως μία περίπτωση «αναγνώρισης του χαμηλού κόστους των δανείων που δίνουμε μέσω του ΤΑΑ, αλλά και της ταχύτητας και της ευκρίνειας με την οποία το πρόγραμμα σχεδιάστηκε στην Ελλάδα

 Γιάννης Γκάνος (Alpha Real Estate Management and Investments): «Η ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων δημιουργεί για τις τράπεζες ευκαιρίες
εισοδήματος αλλά και ενίσχυσης ισολογισμών»
Την οπτική του σχετικά με τις τάσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά ακινήτων για τις τράπεζες παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της Alpha Real Estate Management and Investments Γιάννης Γκάνος, από το βήμα του Fin Forum 2022 που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών, με τίτλο “Transformation, M&A’s and new business opportunities”.
Ο κ. Γκάνος συμμετείχε στη θεματική “Τράπεζες και Real Estate: Από τα στεγαστικά δάνεια στα REO’s και τις νέες επενδύσεις” και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον τομέα αξιοποίησης ακινήτων. Αναλύοντας τις τάσεις της κτηματαγοράς, σημείωσε ότι αυτές εμφανίζονται θετικές:
«Η αγορά ακινήτων εισήλθε τα τελευταία χρόνια σε τροχιά ανάπτυξης μετά από μία δεκαετή περίοδο σημαντικής συρρίκνωσης τόσο σε επίπεδο δραστηριότητας όσο και σε επίπεδο τιμών και αξιών. Η ζήτηση, τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές και τελικούς χρήστες ενισχύθηκε σημαντικά και η συνολική
ρευστότητα στην αγορά βαίνει αυξανόμενη». Ο κ. Γκάνος πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών και η πτώση των αποδόσεων αποτελούν ενδείξεις ότι η αγορά ακινήτων παραμένει αρκετά ανταγωνιστική, τονίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου, δεδομένης της πιστωτικής επέκτασης, της αύξησης των στεγαστικών δανείων και της ρευστότητας.
Όσον αφορά στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο κ. Γκάνος αναφέρθηκε σε 3 άξονες: στην αύξηση του όγκου συναλλαγών ιδιόκτητων ακινήτων (Real Estate Owned - REO), στην εξυγίανση ισολογισμών από τα non-core assets και στις αυξημένες αποδόσεις που μπορούν σήμερα
να προκύψουν από την εκμετάλλευση ακινήτων.
Ως προς τις πρωτοβουλίες που οι τράπεζες ενδείκνυται να αναλάβουν αναφορικά με την αξιοποίηση των ακινήτων, ο κ. Γκάνος αναφέρθηκε στον εξορθολογισμό χαρτοφυλακίων ακινήτων μέσω αύξησης των πωλήσεων ιδιόκτητων ακινήτων (REO). Επιπλέον, επεσήμανε την ήδη παρατηρούμενη επιτάχυνση συναλλαγών πώλησης σημαντικών χαρτοφυλακίων, όπως επιβεβαιώθηκε με αντίστοιχες κινήσεις της Alpha Bank.
Σε ερώτημα του συντονιστή του πάνελ, δημοσιογράφου Λεωνίδα Στεργίου σχετικά με τη θεσμική αλλαγή στο leasing που καλύπτει πλέον και την αγορά κατοικίας από φυσικά πρόσωπα, ο Γενικός Διευθυντής της Alpha Real Estate Management and Investments σημείωσε ότι «οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν φέρνει επιπλέον ρευστότητα στην αγορά και παρέχει περισσότερες επιλογές είναι πολύ βοηθητικό για τον κλάδο του real estate», τονίζοντας ότι «οι καταναλωτές δείχνουν πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν κάποιο χρηματοοικονομικό εργαλείο για την αγορά σπιτιού, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης».
Επίσης, ο κ. Γκάνος αναφέρθηκε και στο Project Skyline της Alpha Bank που «προβλέπει τη δημιουργία επενδυτικής πλατφόρμας ακινήτων, με σκοπό την προσέλκυση στρατηγικού εταίρου για την αξιοποίηση επενδύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων και περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας άνω των Eυρώ
500 εκατ., στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής του Ομίλου Alpha Bank για την καλύτερη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει».