Ένα επικερδές τρίμηνο για Τράπεζα Πειραιώς αναμένει η Optima όπως επισημαίνει σε μια σύντομη ανάλυσή της που παραθέτει τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Τράπεζα την Πέμπτη.

Αυτό οφείλεται στα υψηλότερα έκτακτα κέρδη και παρά τις έκτακτες ζημιές λόγω του Project Sunrise III και άλλων συναλλαγών των NPEs.

Τα βασικά έσοδα αναμένεται να είναι πιο ήπια σε τριμηνιαία βάση λόγω της εξυγίανσης του ισολογισμού της και της εποχικότητας (έσοδα από τέλη). Η δυναμική του ισολογισμού αναμένεται να είναι σύμφωνη με τις τάσεις της αγοράς, δηλαδή, σταθερά υπόλοιπα δανείων και οριακά χαμηλότερα υπόλοιπα καταθέσεων. Επιπλέον, οι τάσεις στην ποιότητα του ενεργητικού αναμένεται να είναι παρόμοιες με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ειδικότερα, η Optima προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη της τράπεζας το πρώτο τρίμηνο θα ανέλθουν στα 457,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών το πρώτο περυσινό τρίμηνο, λόγω εκτίναξης των έκτακτων κερδών στα 566 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 280 εκατ. προέρχονται από την πώληση των POS στη Euronet και 286 εκατ. ευρώ από κινήσεις hedging.