Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες έχουν μετατοπιστεί σημαντικά προς τα πάνω και, τώρα που η «κανονικότητα» είναι εφικτή, η αγορά έχει μετατοπιστεί προς τα βιώσιμα επίπεδα ως προς τους δείκτες αποδοτικότητας ROTE των ελληνικών τραπεζών, όπως αναφέρει σε νέα ανάλυσή της η JP Morgan.

Καθώς ο κλάδος αποτελεί μια ιδιότυπη περίπτωση ανάκαμψης σε ένα ευρωπαϊκό τραπεζικό «value play», μια κοινή ερώτηση που απασχολεί τους επενδυτές είναι το εάν η «κανονικότητα» αποτελεί ένα θετικό γεγονός για τις τιμές των μετοχών των συστημικών τραπεζών;», όπως εξηγεί ο αμερικανικός οίκος. Η ανησυχία είναι ότι στο εξής ο κλάδος μπορεί να εξελιχθεί σε ένα μέσο τραπεζικό story με «λίγη ανάπτυξη και κάποια απόδοση κεφαλαίου», περιορίζοντας τις τιμές των μετοχών χαμηλότερα από τα fair value επίπεδα.

JP Morgan
Η JP Morgan ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό σημείο, καθώς είναι σε ισχύ αρκετοί «μοχλοί» που μπορούν να στηρίξουν τη σχετική απόδοση των τιμών των μετοχών κατά τα επόμενα χρόνια, όπως είναι τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα ROTEs με ανάπτυξη άνω της τάσης και ποσοστιαία μόχλευση, καθώς και με ειδικούς «καταλύτες» για τις τράπεζες επιμέρους, όπως η εξαγωγή αξίας από τον ισολογισμό, η διανομή μερισμάτων, καθώς και η στήριξη από τους δείκτες, με τη Eurobank να παραμένει η κορυφαία της επιλογή.

Η ανάπτυξη και ο θετικός αντίκτυπος από την αύξηση των επιτοκίων μπορούν να ωθήσουν τους δείκτες ROTEs πάνω από τις προσδοκίες και σε διψήφια ποσοστά. Με τους δείκτες των NPEs να βρίσκονται πλέον σε μονοψήφια ή κοντά σε μονοψήφια επίπεδα, και υποστηριζόμενοι από τις σχετικές επενδύσεις του εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης (RRF), η JP Morgan προβλέπει ότι ο ακαθάριστος νέος δανεισμός των ελληνικών τραπεζών θα φθάσει το 15% του ΑΕΠ μέχρι το 2024 από 8% το 2019, που μεταφράζεται σε 6% μέση ετήσια αύξηση (CAGR) στα εξυπηρετούμενα δάνεια το 2021 - 2024. Ενώ οι παγκόσμιες προοπτικές είναι αβέβαιες, το corporate κομμάτι και το RRF σε συνδυασμό με τις προοπτικές ανάπτυξης του καταναλωτικού τομέα καθιστούν την Ελλάδα πιο «αλώβητη» σε περιφερειακό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, οι ελληνικές τράπεζες έχουν υψηλή εξάρτηση από τα επιτόκια και υπό αυτό το πρίσμα αναμένει αύξηση 6% και 11% στα καθαρά έσοδα από τόκους και τα κέρδη ανά μετοχή (NII/EPS), αντίστοιχα από τις πρώτες αυξήσεις των 100 μονάδων βάσης. Επίσης, βλέπει σωρευτικά 175 μονάδες βάσης σε αυξήσεις στο 1,25% με απογείωση τον Ιούλιο. Αυτό παρέχει περιθώρια για τους δείκτες ROTEs στο 8% - 9% για το 2024 (στόχοι των διοικήσεων πάνω από 10%), και εκτιμά ότι οι σημερινοί δείκτες αποτίμησης συνεπάγονται περίπου 6% βιώσιμα ROTEs.

Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την κάθε τράπεζα μεμονωμένα οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν τις τιμές των μετοχών, όπως οι διεθνείς δραστηριότητες της Eurobank που παράγουν το ένα τρίτο των κερδών της, ιδιαίτερα με το franchise στη Βουλγαρία, τα 1,4 δισ. ευρώ επενδυτικά assets σε ακίνητα με ετήσια απόδοση άνω του 7% και η υπερβάλλουσα κεφαλαιακή θέση της Εθνικής Τράπεζας η οποία σήμερα είναι στα 750 εκατ. ευρώ (25% της κεφαλαιοποίησής της), με δυνατότητα αύξησης έως και 2 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης AT1/T2.

Έτσι, η JP Morgan επισημαίνει πως η Eurobank παραμένει top pick διατηρώντας τη σύσταση στάση «overweight», όπως και για τις Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank, ενώ την «ουδέτερη» σύσταση διατηρεί και για την Τράπεζα Πειραιώς.

JP Morgan
Σε αυτή τη βάση, αυξάνει την τιμή στόχο για την Eurobank στα 1,60 ευρώ από 1,30 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική Τράπεζα στα 4,5 ευρώ από 4 ευρώ προηγουμένως. Από την άλλη, μειώνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 1,5 ευρώ από 1,6 ευρώ, και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 1,8 ευρώ από 2 ευρώ. Συνεπώς, τα περιθώρια ανόδου σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές των μετοχών είναι 51% για την Αlpha Bank, 77% για τη Eurobank και 33% για την Εθνική Τράπεζα και 43% για μετοχή της Τράπεζα Πειραιώς.

JP Morgan
Όπως επισημαίνει η JP Morgan, οι ελληνικές τράπεζες υπεραποδίδουν φέτος σε σχέση με τις άλλες τράπεζες στην Ευρώπη ή την περιοχή, παρά τις ευμετάβλητες επιδόσεις, αφού είναι σταθερές φέτος έναντι πτώσης 14% του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη και πτώση 2% για το δείκτη των τραπεζών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CEEMEA). Οι μετοχές των εγχώριων τραπεζών διαπραγματεύονται με δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία P/TBV για το 2023, στο 0,43x για μέσο όρο απόδοσης ενσώματων κεφαλαίων 8,1% ROTE.