Γενική απεργία στην Τράπεζα Πειραιώς στις 21 Ιουνίου, προκήρυξε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Τράπεζας, μετά και την τρίτη άκαρπη συνάντηση με τη Διοίκηση για τη διαπραγμάτευση της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Το χάσμα των θέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση και τους εργαζόμενους παρέμεινε αγεφύρωτο και ο Σ.Ε.Τ.Π. προκήρυξε την απεργία για τις 21 Ιουνίου, ενώ θα συμμετέχει και στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, έξω από το κτίριο της Διοίκησης, Αμερικής 4, στις 11.00 π.μ.

Οι εργαζόμενοι ζητούν:

- Επιχειρησιακή Σύμβαση που θα διασφαλίζει την εργασία τους.
- Επιχειρησιακή Σύμβαση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εργασίας τους σε μια εποχή ανατιμήσεων και πληθωρισμού.
- Να δηλώσουν την αντίθεσή τους στο business plan που «εκπαραθυρώνει στο σχεδιασμό του, τον έναν στους τρεις εργαζόμενους».
- Την διατήρηση του δικτύου καταστημάτων, πέρα από όποια φημολογούμενη αναστολή λόγω προεκλογικής περιόδου.
- Να σταματήσουν πρακτικές πιέσεων και εκφοβισμού (όπως αναφέρουν, στοχοποιημένοι συνάδελφοι με αδιαφανή κριτήρια, συνάδελφοι με «ημερομηνία λήξης» στα πενήντα και κάτι, συνάδελφοι που βρέθηκαν να εργάζονται μακριά από τις οικογένειές τους).

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο διεκδικήσεων του Συλλόγου Εργαζομένων της Τρ. Πειραιώς περιλαμβάνει δύο άξονες διεκδικήσεων:

α) για την προστασία της εργασίας όπου θέτουν ολοκληρωμένο πλαίσιο έξι σημείων για την θεσμική θωράκιση της απασχόλησης, την ομαλή μετάβαση στη ψηφιακή τραπεζική και την εκπαίδευση του Προσωπικού. Ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους σε καταστήματα που διακόπτουν τη λειτουργία τους, ο ΣΕΤΠ διεκδικεί την αξιοποίηση και τοποθέτησή τους, είτε στα πλησιέστερα καταστήματα, είτε με καθεστώς τηλεργασίας, και

β) ενίσχυση εισοδήματος και δίκαιη ρύθμιση αμοιβών. Στο σκέλος αυτό, τα αιτήματα περιλαμβάνουν:

Καταβολή (μη συμψηφισμός), των αναλογούντων μισθολογικών όρων που προκύπτουν από τις Κλαδικές και τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τους εργαζόμενους με υπέρτερες αποδοχές.
Ρύθμιση έκτακτης εισοδηματικής ενίσχυσης σε όλο το προσωπικό με βάση την απώλεια της αγοραστικής δύναμης λόγω του αυξημένου πληθωρισμού.

Αύξηση της εισφοράς που καταβάλλει η Τράπεζα για το αποταμιευτικό πρόγραμμα του Τ.Ε.Α.

Αύξηση στις ήδη ρυθμισμένες επιχειρησιακές αμοιβές και παροχές (Επίδομα ταμείου – meter greeter, παιδικής μέριμνας, ξένης γλώσσας, βρεφονηπιακά, βάρδιας, ΑΜΕΑ κ.α.).

Κάλυψη του εκπιπτόμενου νοσοκομειακού και εξωνοσοκομειακού ποσού της ΝΝ, από την Τράπεζα.

Καταβολή από την Τράπεζα αντίστοιχου επιπέδου παροχών και καλύψεων του πρώην ΤΑΑΠΤΓΑΕ, συμπληρωματικά ως προς τις παροχές ασθένειας σε χρήμα του e-ΕΦΚΑ.

Θεσμοθέτηση επιδόματος σε θέσεις ευθύνης τόσο στα καταστήματα, όσο και στις διοικητικές υπηρεσίες.

Θεσμοθέτηση επιδόματος στους εργαζόμενους που επιτελούν το ρόλο Personal Manager, Σύμβουλου Μικρών Επιχειρήσεων και Upper mass.

Ρύθμιση επιστημονικού επιδόματος στους κατόχους τίτλων αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που τους έχει αναγνωριστεί επαγγελματική ισοτιμία αντίστοιχου επιπέδου.

Ρύθμιση με Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, των θεμάτων της τηλεργασίας στη βάση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων από την Κλαδική ΣΣΕ.