Μετά από πολλά μπρος πίσω και από υπόγειες, αλλά και φανερές παρεμβάσεις διαφόρων παραγόντων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρονται τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 963η/5.9.2022 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά έως 78.966.680 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.