Η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί επιλεγμένες επιχειρήσεις, με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance –ESG).

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε νέα χρηματοδότηση με κριτήρια ESG προς την εταιρεία SAKOS A.E, που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1996 με στόχο την παραγωγή και εμπορία πλαστικών εύκαμπτων υλικών συσκευασίας.

«Η εταιρεία SAKOS δημιουργεί προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες υψηλών επιστημονικών και τεχνικών προδιαγραφών και για την επίτευξη αυτού του στόχου, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε όλες τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες της. Κατέχει πιστοποιήσεις ΕΝ ISO 9001:2008, Διαχείριση Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 από τον Ιούλιο του 2018 και πιστοποιείται με το πρότυπο “OK COMPOST”, έχοντας την ικανότητα να παράγει προϊόντα με πολυμερή υλικά με βάση το άμυλο PLA» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Με τη σύμπραξη της Τράπεζας Πειραιώς, η εταιρεία δεσμεύεται συμβατικά στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας ενδεικτικά στόχους που αφορούν την σημαντική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών και τη διάθεση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων, υψηλής περιβαλλοντικής απόδοσης, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει υλοποιήσει έναν αριθμό τέτοιων συμβάσεων που αφορούν μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, με συνολικό ποσό χρηματοδοτήσεων που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ Μέσω αυτών των συμβάσεων η Τράπεζα έχει υποστηρίζει ενεργά την χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη και θέματα που αφορούν την επίδραση των χρηματοδοτήσεων στην Κοινωνία.