Δήλωση Προέδρου της Lyktos Group Μιχάλη Σάλλα για τις εξελίξεις σχετικά με την αύξηση ξεφαλαίου της Παγκρήτιας, προκάλεσε η σημερινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την οποία χαρακτηρίζει θεσμικά ορθή, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι εντείνονται οι προσπάθειες για την κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας

Ο Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του Lyktos Group, κατόπιν της σημερινής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δηλώνει τα ακόλουθα:
Πρόκειται για μία θεσμικά ορθή απόφαση που αναδεικνύει την ευθυκρισία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ζητήματα ουσίας.
Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, η Lyktos Participations υπό την ιδιότητά της ως Στρατηγικός Επενδυτής της Παγκρήτιας Τράπεζας είναι σε θέση πλέον να εντείνει τις προσπάθειές της, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Τράπεζας, για την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας. Η αύξηση αυτή λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας.