Οι τράπεζες έδειξαν ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο, από τα καλύτερα της τελευταίας πενταετίας, καθώς όλες ήταν κερδοφόρες εμφανίζοντας, πλέον, μονοψήφιες μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις ( NPEs). Οι τράπεζες δείχνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο μέσω των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ότι επιστρέφουν στην κανονικότητα έπειτα από πολλά χρόνια υψηλών NPEs και συσσωρευμένων προβλημάτων.

Οι τράπεζες επανέρχονται στο προσκήνιο. Εφέτος, είναι η πρώτη χρήση στην οποία όλες οι τράπεζες θα είναι κερδοφόρες, με μονοψήφια NPEs.

Η γενική εικόνα είναι άκρως θετική με τις εκτιμήσεις πλέον να αναθεωρούνται ανοδικά για το σύνολο της χρονιάς ενώ η σημαντική πρόοδος στην εξυγίανση των χαρτοφυλακίων συνοδεύτηκε από ενδυνάμωση της κερδοφορίας στο επαναλαμβανόμενο κομμάτι των εσόδων.

Παρά το δύσκολο κλίμα που επικρατεί στις αγορές, οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι προχωρούν σε μπαράζ θετικών εκθέσεων για τις ελληνικές τράπεζες.

Οι διεθνείς οίκοι επισημαίνουν ότι το story των ελληνικών τραπεζών είναι το πιο ελκυστικό στην Ευρώπη, ακόμα και σε ένα σενάριο ύφεσης, τα μεγέθη τους είναι ισχυρά.

Οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών είναι ελκυστικές έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών και των τραπεζών των αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2022 η συνολική καθαρή κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε στα 2,5 δισ. ευρώ.

Η Alpha Bank στο εννεάμηνο πέτυχε κερδοφορία 335 εκατ., ενώ ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΝPE ), περιορίστηκε στο 8% .

Τα καθαρά κέρδη της Eurobank έφθασαν στο εννεάμηνο τα 1,1 δισ. ευρώ με τον δείκτη MPEs μόλις στο 5,6% .

Κέρδη 680 εκατ. στο 9μηνο 2022 σημείωσε η Εθνική Τράπεζα, ενώ ο δείκτης NPEs διαμορφώθηκε στο 6,1%.

Με καθαρά κέρδη 386 εκατ. ολοκλήρωσε το εννεάμηνο η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 8,7% .

H βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων των ελληνικών τραπεζών θα συνεχιστεί με μια μέση αύξηση των οργανικών προ προβλέψεων κερδών της τάξεως του 8%, εν μέσω της αύξησης των επιτοκίων, σημειώνει η HSBC και εστιάζει σε πέντε βασικά σημεία : 1) στην ισχυρή αλλά εποχιακά χαμηλότερη πιστωτική επέκταση, 2) στην ισχυρή επέκταση των καθαρών εσόδων από τόκους,3) στη σταθερή αύξηση των προμηθειών με υψηλότερη χρήση καρτών κατά τη θερινή περίοδο, 5) και στον σχεδόν μηδαμινό καθαρό σχηματισμό NPEs.

Οι βασικοί θετικοί παράγοντες για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τον οίκο Wood είναι η επιτάχυνση των χορηγήσεων, η ανάπτυξη και τα υψηλότερα επιτόκια. Για το 2023, εκτιμά ισχυρή άνοδο των καθαρών εσόδων από τόκους, αφού η αύξηση του επιτοκίου Euribor θα τροφοδοτεί πλήρως τους αριθμούς, αντισταθμίζοντας τους αρνητικούς παράγοντες όπως η έκδοση MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων)αι την απουσία του εργαλείου της ΕΚΤ TLTRO.

Την ίδια ώρα, η αγορά παρακολουθεί τις ενέργειες των τραπεζών να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους που εντάσσονται στο MREL, καθώς Εθνική η Πειραιώς προχώρησαν σε έκδοση senior preferred ομολόγου. Η συνολική απαίτηση για τα MREL υπολογίζεται σε 27 δισ. ευρώ για την τετραετία 2022-2027, εκ των οποίων τα 15 δισ. ευρώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί στο πλαίσιο των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει ο SSM στα εποπτευόμενα ιδρύματα.

Η πορεία των τραπεζικών μετοχών

Από τα χαμηλά της 30ης Σεπτεμβρίου 2022, ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 22,17% (με βάση το κλείσιμο της Πέμπτης). Η μετοχή της Πειραιώς ενισχύεται κατά 30,95%, η Εθνική κατά 23,93%, η Eurobank κατά 21,50% και η Alpha Bank ενισχύεται κατά 17,57%.

Από τις αρχές του έτους ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει άνοδο 8,54%. Η Εθνική σημειώνει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο 27,90%, η Eurobank ενισχύεται κατά 16,67%, η Πειραιώς κατά 5,43%, ενώ η Alpha Bank υποχωρει σε ποσοστό 11,98%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων τραπεζών ανέρχεται στα 11,212 δισ. ευρώ, έναντι 10,128 δισ. ευρώ που ήταν στις αρχές του 2022.