Σε υψηλά επίπεδα παρέμεινε το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου στο 9μηνο καθώς σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσίευση της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) διαμορφώθηκε στα €10,8 δισ. σε τρέχουσες τιμές μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 σημειώνοντας ετήσια διεύρυνση κατά €4,7 δισ. ή 77,7% σε όρους ποσοστιαίας μεταβολής, επισημαίνει η Eurobank Research στο εβδομαδιαίο δελτίο 7 Ημέρες Οικονομία. Για το σύνολο του έτους, η αύξηση του εξωτερικού ελλείμματος ενδέχεται να επιβραδυνθεί λόγω της υψηλής βάσης των τελευταίων μηνών του 2021.

Όπως συνέβη και τους προηγούμενους μήνες, το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στις πληρωμές και τις εισπράξεις της ελληνικής οικονομίας από συναλλαγές με φορείς του εξωτερικού, προήλθε κυρίως από τον τομέα των αγαθών. Συγκεκριμένα, η αύξηση των εισαγωγών αγαθών ξεπέρασε κατά πολύ την ενίσχυση των εξαγωγών αγαθών, όχι μόνο στην κατηγορία των καυσίμων αλλά και σε αυτή των εκτός καυσίμων και πλοίων, με αποτέλεσμα το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών να διευρυνθεί στα €28,1 δισ. από €18,0 δισ. το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 (ετήσια αύξηση €10,1 δισ. ή 56,2%). Την ίδια περίοδο, η άνοδος των εξαγωγών υπηρεσιών ήταν αρκετά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των εισαγωγών, αυξάνοντας το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών στα €17,2 δισ. (ετήσια άνοδος €6,9 δισ. ή 67,2%) και αντισταθμίζοντας τη διεύρυνση του ελλείμματος των αγαθών κατά 68,2%.

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων συνεισέφεραν €0,6 δισ. και €0,9 δισ. αντίστοιχα στην ετήσια αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022.

Όπως αναφέρει το δελτίο, η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών πηγάζει από την άνοδο των τιμών των εισαγόμενων ενεργειακών προϊόντων (διαταραχή των ορών εμπορίου) και από την ισχυρή μεταπανδημική ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης (κατανάλωση και επενδύσεις). Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του πλεονάσματος των υπηρεσιών προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από το ταξιδιωτικό ισοζύγιο (βλέπε Σχήματα 2Α και 2Β). Οι τουριστικές εισπράξεις τόνωσαν σε σημαντικό βαθμό την εγχώρια παραγωγή υπηρεσιών, αλλά και αγαθών, το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022. Αναλυτικά, διαμορφώθηκαν στα €15,6 δισ. από €8,8 δισ. το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, επίπεδο που αντιστοιχεί στο 96,9% των αντίστοιχων εσόδων του 2019. Η ανάκαμψη των τουριστικών αφίξεων ήταν ελαφρώς βραδύτερη, με τον αριθμό των ταξιδιωτών, 23,7 εκατ. άτομα, να υπολείπεται κατά 12,1% σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Τέλος, η κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη ανήλθε στα €646,0, ενισχυμένη κατά 10,7% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα, ωστόσο ήταν μειωμένη κατά 13,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η συνεισφορά των τουριστικών εισπράξεων στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του 2023 αναμένεται να επιβραδυνθεί λόγω της αναμενόμενης μείωσης της ανάπτυξης (ή ακόμα και βραχυχρόνιας ύφεσης) σημαντικών εμπορικών εταίρων της ελληνικής οικονομίας, όπως της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ και η εκτιμώμενη υψηλή βάση του 2022 παράλληλα με την επιβράδυνση της μεταπανδημικής ορμής για κατανάλωση υπηρεσιών θα συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση.