Σε αύξηση του ποσοστού της στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου, η οποία θα την καταστήσει τον μεγαλύτερο μέτοχο στην κυπριακή τράπεζα, θα προχωρήσει η Eurobank.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Eurobank συμφώνησε να εξαγοράσει ποσοστό 13,4% της Wargaming, το οποίο αθροιστικά με το 12,6% που κατέχει ήδη, ανεβάζει το ποσοστό της στην Ελληνική στο 26%. Κατόπιν αυτού, η Eurobank καθίσταται ο μεγαλύτερος μέτοχος της Ελληνικής, ενώ το ποσοστό της Wargaming θα υποχωρήσει στο 7%.

Αύριο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Η Eurobank είχε αποκτήσει ποσοστό 9,9% (40.800.000 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα τον Ιούλιο του 2021, συνάπτοντας παράλληλα σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών με την Third Point Hellenic Recovery Fund για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 2,7%. Μετά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, η συμμετοχή της Eurobank ανήλθε σε 12,6%.

Έκτοτε υπήρξαν συχνά φήμες για περαιτέρω ενίσχυση του ποσοστού της στην Ελληνική, με την Διοίκηση της Eurobank να διαμηνύει ότι η αύξηση του ποσοστού της στην Ελληνική εξεταζόταν, αλλά η σχετική κίνηση θα γινόταν στο κατάλληλο timing.

Αποκτώντας ποσοστό που την καθιστά πλέον τον μεγαλύτερο μέτοχο στην Ελληνική Τράπεζα, η Eurobank καταδεικνύει την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της κυπριακής αγοράς, αλλά και την πρόθεσή της να ενισχύσει περαιτέρω την εκτός Ελλάδος παρουσία της. Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές της Eurobank στο εξωτερικό παρουσιάζουν συνεχή κερδοφορία, η οποία συμβάλλει σημαντικά στα συνολικά κέρδη του Ομίλου.

Η Ελληνική Τράπεζα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, που δραστηριοποιείται στην τραπεζική ιδιωτών και επιχειρήσεων και στη διεθνή τραπεζική. Η επένδυση της Eurobank σε αυτήν είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του σε όλες τις βασικές αγορές στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον. Έχοντας πολύ καλή γνώση της εγχώριας αγοράς, μέσω της κατά 100% θυγατρικής Eurobank Κύπρου Λτδ και λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας, η Eurobank πιστεύει ότι η Ελληνική Τράπεζα, με τη διοίκηση, την κεφαλαιακή δομή και την πιστή πελατειακή της βάση, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να επωφεληθεί από τις προοπτικές που υπάρχουν και να αξιοποιήσει τις μελλοντικές ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank είχε δηλώσει τον Ιούλιο του 2021 ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας και δεσμεύεται να συνεισφέρει θετικά και εποικοδομητικά προς αυτή την κατεύθυνση.