Η Attica Bank, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις νέες συνθήκες επιτοκίων που επικρατούν στην Ευρωζώνη, προσφέρει από τις υψηλότερες αποδόσεις της αγοράς με προνομιακά επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις.

Επιπλέον, το προθεσμιακό προϊόν «Double Profit» εξασφαλίζει διπλασιασμό του συνόλου των τόκων στο τέλος της περιόδου κατάθεσης 6 και 12 μηνών, ακόμα και για χαμηλά ποσά.

Η τράπεζα προσφέρει επιτόκια που φτάνουν το 1,30% για διάρκεια κατάθεσης ενός έτους, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις ξεκινάνε για ποσά από 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, από τον Νοέμβριο του 2022 η Attica Bank δημιούργησε δύο νέες προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας 18 και 24 μηνών, δίνοντας την δυνατότητα σε υφιστάμενους και νέους πελάτες να λάβουν ακόμα καλύτερες αποδόσεις στην κατάθεση των χρημάτων τους, σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα.

Η Attica Bank παραμένει εστιασμένη στο να παρέχει με συνέπεια στους ιδιώτες και τους εταιρικούς πελάτες της σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, ακολουθώντας πάντα τις συνθήκες της αγοράς και αξιοποιώντας τόσο το δίκτυο των καταστημάτων της όσο και τα συνεχώς αναβαθμιζόμενα ψηφιακά κανάλια της.