Επίσημο πλέον το ενδιαφέρον της εταιρείας Thrinvest Holdings των Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, καθώς απέστειλε σχετική επιστολή προς τη διοίκηση της τράπεζας, η οποία εξέδωσε την ανακοίνωση που ακολουθεί

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των ανακοινώσεων της που αφορούν την εγκριθείσα και υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε σήμερα από την εταιρεία Thrinvest Holdings Ltd επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή της τελευταίας σε αυτή. Η Διοίκηση της Τράπεζας αξιολογεί την επιστολή και το περιεχόμενο της.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.